Ospa wietrzna w ciąży: przyczyny, objawy i leczenie

Ospa wietrzna jest wirusową chorobą zakaźną, którą wywołuje wirus varicella-zoster. Jest ona szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, ponieważ może prowadzić do powikłań zarówno u matki, jak i u nienarodzonego dziecka.

Największe ryzyko zakażenia ospą wietrzną w ciąży występuje w przypadku kontaktu kobiety z osobą chorym na ospę, gdyż choroba jest bardzo łatwo przenoszona drogą kropelkową. Objawy ospy wietrznej u kobiet w ciąży mogą być bardziej nasilone niż u osób nie będących w ciąży. Mogą wystąpić wysoka gorączka, wysypka skórna, bóle głowy i mięśni, a także inne typowe objawy tej choroby.

W przypadku podejrzenia zakażenia ospą wietrzną w ciąży, konieczne jest niezwłoczne skonsultowanie się z lekarzem. Lekarz może zlecić wykonanie badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia diagnozy. Jeśli diagnoza zostanie potwierdzona, konieczne jest podjęcie odpowiednich środków w celu leczenia i minimalizacji ryzyka powikłań zarówno u matki, jak i u dziecka.

Wprowadzenie do ospy wietrznej w ciąży

Wprowadzenie do ospy wietrznej w ciąży

 • Ospa wietrzna może być przekazywana na płód przez łożysko.
 • Wirus ospy wietrznej może prowadzić do powikłań płodowych, takich jak wrodzone wady rozwojowe, małowodzie, przedwczesne pęknięcie błon płodowych i poronienia.
 • Niemożliwe jest przewidzenie, jak poważne będą skutki zakażenia ospą wietrzną dla płodu, dlatego ważne jest, aby podejść do tego tematu poważnie i skonsultować się z lekarzem.

W przypadku zakażenia ospą wietrzną w ciąży ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem, który oceni stan matki i płodu oraz zaleci odpowiednie leczenie. Istnieje możliwość zastosowania leków przeciwwirusowych oraz immunoglobuliny ludzkiej dla ochrony płodu przed powikłaniami. W niektórych przypadkach konieczne może być hospitalizacja pacjentki w celu monitorowania stanu zarodka i udzielenia odpowiedniej pomocy medycznej w przypadku wystąpienia powikłań. Wczesne rozpoznanie i leczenie zakażenia ospą wietrzną w ciąży mogą zmniejszyć ryzyko poważnych powikłań i poprawić wyniki zarówno dla matki, jak i dla dziecka.

Ryzyko zakażenia ospą wietrzną w ciąży

Ryzyko zakażenia ospą wietrzną w ciąży

Po zakażeniu wirusem ospy wietrznej, kobieta w ciąży może przenieść infekcję na swoje dziecko. Wirus może się przenosić za pomocą kontaktu bezpośredniego lub przez powietrze. Ryzyko zakażenia ospą wietrzną rośnie w przypadku, gdy matka nie jest odporna na tę chorobę. Dlatego tak ważne jest, aby kobieta w ciąży miała ustaloną swoją odporność na ospę wietrzną przed zajściem w ciążę.

Ryzyko dla dziecka Poziom ryzyka
Zakażenie w pierwszym trymestrze ciąży Wysokie
Zakażenie w drugim i trzecim trymestrze ciąży Średnie

W przypadku zakażenia wirusem ospy wietrznej w pierwszym trymestrze ciąży istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia płodu, co może prowadzić do wad rozwojowych i trwałych niedorozwojów. Natomiast zakażenie w późniejszych etapach ciąży może powodować większe ryzyko powikłań u matki, takich jak płacenie krwi i poronienie.

Aby zminimalizować ryzyko zakażenia ospą wietrzną w ciąży, ważne jest, aby przyszłe matki były odpowiednio zaszczepione przeciwko tej chorobie. Szczepionka przeciwko ospie wietrznej jest bezpieczna dla matek w ciąży, ale nie może być podana w trakcie ciąży. Dlatego warto zadbać o to, aby być zaszczepionym przed zajściem w ciążę.

Objawy ospy wietrznej u kobiet w ciąży

Objawy ospy wietrznej u kobiet w ciąży mogą być podobne do objawów ospy wietrznej u ogólnej populacji. Ospa wietrzna u ciężarnych może jednak wiązać się z większym ryzykiem powikłań, zarówno dla matki, jak i dla płodu.

Objawy ospy wietrznej u kobiet w ciąży mogą obejmować:

Objawy ospy wietrznej u kobiet w ciąży mogą obejmować:

 • Wysypka: charkaterystyczne pęcherze wypełnione płynem, które pojawiają się na skórze
 • Gorączka: podwyższona temperatura ciała
 • Ból głowy: uczucie bólu w okolicy głowy
 • Bóle mięśni: uczucie bólu i sztywności w mięśniach
 • Wysokie ryzyko powikłań: cięższe objawy ospy wietrznej mogą zwiększać ryzyko powikłań, takich jak zapalenie płuc czy zapalenie mózgu

W przypadku wystąpienia objawów ospy wietrznej u kobiet w ciąży, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem. Lekarz będzie monitorować stan matki i płodu oraz może zalecić odpowiednie leczenie w celu złagodzenia objawów i zmniejszenia ryzyka powikłań. Ważne jest również unikanie kontaktu z osobami zakażonymi ospą wietrzną w celu zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby.

Skutki dla płodu przy zakażeniu ospą wietrzną w ciąży

 1. Wrodzone wady wrodzone – zakażenie ospą wietrzną w pierwszym trymestrze ciąży często wiąże się z wyższym ryzykiem wystąpienia wad wrodzonych u dziecka. Prawdopodobieństwo wystąpienia wad, takich jak wady serca, wady neurologiczne i wady wzroku, zależy od czasu zakażenia. Im wcześniej w ciąży nastąpi zakażenie, tym większe ryzyko wad wrodzonych.

 2. Zespół wrodzonej ospy wietrznej – jeśli kobieta ciężarna zachoruje na ospę wietrzną w okresie dwóch tygodni przed porodem lub do dwóch tygodni po porodzie, istnieje ryzyko, że noworodek także zachoruje na ospę wietrzną. Zespół wrodzonej ospy wietrznej u noworodka może być poważny i prowadzić do powikłań, takich jak zapalenie płuc, zapalenie mózgu i trwałe uszkodzenie narządów.

 3. Zakażenie wewnątrzmaciczne – choć rzadkie, zakażenie wewnątrzmaciczne może się zdarzyć, gdy wirus Varicella zoster przenika przez łożysko i zakaża płód. Zakażenie wewnątrzmaciczne może prowadzić do zapalenia płuc, zapalenia skóry, zakrzepicy żył głębokich i innych powikłań u dziecka.

W przypadku podejrzenia zakażenia ospą wietrzną w ciąży, istotne jest skonsultowanie się z lekarzem. Wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie mogą pomóc w zapobieganiu lub minimalizowaniu skutków dla płodu.

Zapobieganie ospie wietrznej u kobiet w ciąży

Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania ospie wietrznej u kobiet w ciąży jest szczepienie przed zajściem w ciążę. Szczepionka przeciw ospie wietrznej jest bezpieczna i skuteczna, a w większości przypadków zapewnia odporność na wirusa. Zgodnie z zaleceniami lekarzy, kobiety powinny zostać zaszczepione przynajmniej miesiąc przed planowanym zajściem w ciążę.

Ważne informacje:

 • Kobiety, które nie zostały zaszczepione przed ciążą i nie przeszły ospy wietrznej, powinny unikać kontaktu z osobami zakażonymi, zwłaszcza w okresie trwania wirusa.
 • Jeśli kobieta w ciąży miała kontakt z osobą zakażoną ospą wietrzną, powinna natychmiast skonsultować się z lekarzem. W niektórych przypadkach może być wskazane podanie globuliny przeciwwirusowej.
 • Kobiety w ciąży, u których wystąpią objawy ospy wietrznej, powinny natychmiast skonsultować się z lekarzem. Leczenie może obejmować dostępne leki przeciwwirusowe, które mogą zmniejszyć ryzyko powikłań.

Diagnozowanie i leczenie ospy wietrznej u kobiet w ciąży

Jeśli kobieta w ciąży zostanie zdiagnozowana z ospą wietrzną, leczenie będzie zależało od okresu ciąży. W przypadku zarażenia przed 20. tygodniem ciąży istnieje ryzyko zapalenia płodu, które może prowadzić do wad wrodzonych. W takim przypadku zalecane jest monitorowanie płodu i wykonanie badań ultrasonograficznych, aby ocenić jego stan. Jeśli obserwuje się jakiekolwiek nieprawidłowości, może być konieczne podjęcie działań, takich jak leczenie farmakologiczne lub prowadzenie cesarskiego cięcia.

Postępowanie przy zakażeniu ospy wietrznej u kobiet w ciąży:

 1. W przypadku zarażenia po 20. tygodniu ciąży, ryzyko dla płodu jest mniejsze. Jednak konieczne jest monitorowanie względnej odporności płodu i możliwość wystąpienia ospy wietrznej zaraz po porodzie.
 2. Jeśli kobieta w ciąży nie jest odporna na ospę wietrzną i miała bliski kontakt z chorym na ospę wietrzną, może być poddana immunoglobulinoterapii. Immunoglobulina zawierająca przeciwciała przeciwko ospie wietrznej może zmniejszyć ryzyko ciężkiego przebiegu infekcji.
 3. Podawanie leków przeciwwirusowych u kobiet w ciąży zakażonych ospą wietrzną nie jest zalecane, chyba że istnieje istotne ryzyko dla płodu. W takich przypadkach decyzja o podjęciu leczenia musi być podjęta przez lekarza prowadzącego na podstawie oceny stosunku korzyści do ryzyka.
Okres ciąży Postępowanie
Przed 20. tygodniem ciąży Monitorowanie płodu i ocena ultrasonograficzna. W przypadku nieprawidłowości, leczenie farmakologiczne lub cesarskie cięcie.
Po 20. tygodniu ciąży Monitorowanie odporności płodu i możliwości wystąpienia ospy wietrznej zaraz po porodzie.
Kontakt z chorym na ospę wietrzną Możliwość poddania immunoglobulinoterapii w celu zmniejszenia ryzyka ciężkiego przebiegu infekcji.
Zakażenie ospą wietrzną Poddanie leczeniu przeciwwirusowemu tylko w razie istotnego ryzyka dla płodu.

W przypadku zarażenia ospą wietrzną, kobieta w ciąży powinna skonsultować się z lekarzem prowadzącym, który podejmie decyzję o odpowiednim postępowaniu. Wczesna diagnoza i monitorowanie płodu są kluczowe dla minimalizacji ryzyka dla dziecka.

Poród i ospa wietrzna

Podczas porodu istnieje ryzyko przeniesienia wirusa ospy wietrznej na noworodka. Noworodki, które zostaną zakażone w okresie prenatalnym lub wkrótce po urodzeniu, mogą rozwinąć ciężką postać ospy wietrznej, co może prowadzić do powikłań, takich jak zapalenie płuc, zapalenie mózgu lub zapalenie skóry.

 • Kobiety w ciąży, które nie miały ospy wietrznej lub nie były zaszczepione, powinny unikać kontaktu z osobami zarażonymi ospą wietrzną.
 • Jeśli kobieta w ciąży miała kontakt z osobą zarażoną ospą wietrzną, powinna natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem.
 • Przyszłe matki, które nie miały ospy wietrznej i są nieszczepione, powinny zasięgnąć porady od lekarza w celu określenia, czy powinny podać specjalne postępowanie podczas porodu.

Ospa wietrzna w ciąży może stanowić zagrożenie dla zdrowia noworodków. Kobiety w ciąży powinny być szczególnie ostrożne w unikaniu kontaktu z osobami zarażonymi ospą wietrzną i natychmiast zgłaszać się do lekarza w przypadku kontaktu z zakażonymi.

Różne scenariusze dotyczące ospy wietrznej u kobiet w ciąży: Ryzyko dla noworodka:
Kobieta w ciąży miała ospę wietrzną w przeszłości Niskie ryzyko, ponieważ kobieta ma odporność
Kobieta w ciąży miała ospę wietrzną w przeszłości, ale teraz jest ponownie narażona na zakażenie Noworodek może być narażony na ryzyko, ale prawdopodobieństwo jest niskie
Kobieta w ciąży nie miała ospy wietrznej ani nie została zaszczepiona Większe ryzyko dla noworodka, jeśli zostanie zakażony w okresie prenatalnym lub wkrótce po urodzeniu

Wnioski dotyczące osi wietrznej w ciąży

 1. Ryzyko dla płodu: Głównym zagrożeniem związanym z ospią wietrzną w ciąży jest możliwość przeniesienia wirusa na płód. Wirus Varicella-Zoster może prowadzić do różnych wad wrodzonych u dziecka, takich jak uszkodzenia skóry, kości, oczu, a także zaburzenia neurologiczne. Istnieje także ryzyko wystąpienia zespołu skrzydłowego, który charakteryzuje się niewłaściwym rozmieszczeniem narządów wewnętrznych. Dlatego ważne jest, aby kobiety w ciąży z podejrzeniem ospi wietrznej skonsultowały się z lekarzem, który zaleci odpowiednie środki zaradcze.

 2. Ochrona przez szczepieniem: Najlepszym sposobem ochrony przed ospą wietrzną w ciąży jest szczepienie. Kobiety, które nie przeszły ospy wietrznej i nie zostały zaszczepione wcześniej, powinny zdecydować się na szczepienie po zakończeniu ciąży. Wcześniejsze szczepienie może prowadzić do poważnych powikłań dla płodu, dlatego lekarze zalecają odroczenie szczepienia do momentu połogu. Szczepienie po ciąży chroni również noworodka, gdyż matka przekaże mu swoje przeciwciała przez łożysko i mleko matczynego.

 3. Zarządzanie przypadkami : W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia ospy wietrznej u kobiety w ciąży, istnieje konieczność monitorowania stanu zdrowia zarówno matki, jak i płodu. Lekarze mogą zalecić wykonanie badań, takich jak ultrasonografia, celem oceny ewentualnych wad wrodzonych. W przypadku wystąpienia objawów ospy wietrznej, takich jak wysypka, świąd, gorączka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia dalszego postępowania i leczenia.

Podsumowując, ospa wietrzna w ciąży należy do grupy chorób zakaźnych, które mogą mieć poważne konsekwencje dla płodu. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia i komplikacji, szczepienie po zakończeniu ciąży jest zalecane dla kobiet, które nie przeszły ospy wietrznej wcześniej. W przypadku wystąpienia objawów ospy wietrznej w ciąży, trzeba jak najszybciej skonsultować się z lekarzem w celu odpowiedniego zarządzania i monitorowania stanu zdrowia zarówno matki, jak i dziecka.

Written by
Andrzej Fal, Prof. h.c., MD, PhD, MBA, FAAAAI
Andrzej Fal, Prof. h.c., MD, PhD, MBA, FAAAAI
Andrzej Fal jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego. Posiada uprawnienia pedagogiczne w zakresie alergologii, chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego. Odbył studia podoktorskie na Johns' Hopkins University w Baltimore, USA. Odbył także szkolenie w National Heart and Lung Institute w Londynie.
MEDICAL