Zanikowe zapalenie jelita grubego objawy leczenie

Zanikowe zapalenie jelita grubego (ZAJG) jest przewlekłą chorobą zapalną jelita grubego charakteryzującą się stopniowym uszkodzeniem nabłonka jelitowego. Jest to choroba autoimmunologiczna, która prowadzi do chronicznej inflamacji jelita grubego i powoduje objawy takie jak biegunka, ból brzucha i utrata masy ciała.

Objawy zanikowego zapalenia jelita grubego różnią się w zależności od stopnia zaawansowania choroby. W początkowym stadium pacjenci mogą doświadczać biegunki, które są często krwiste, bólów brzucha i zmniejszonej masy ciała. Często występuje również uczucie niepełnego wypróżnienia oraz nudności i wymioty. W zaawansowanych przypadkach objawy mogą być bardziej nasilone, a pacjenci mogą odczuwać dużą utratę wagi, gorączkę i nadwrażliwość brzucha.

Objawy zanikowego zapalenia jelita grubego:

 1. Biegunka, często z domieszką krwi
 2. Ból brzucha
 3. Utrata masy ciała
 4. Uczucie niepełnego wypróżnienia
 5. Nudności i wymioty
 6. Gorączka
 7. Nadwrażliwość brzucha

Zanikowe zapalenie jelita grubego może być leczone zarówno farmakologicznie, jak i za pomocą zmiany diety i stylu życia. W przypadku łagodniejszych objawów, lekarz może zalecić stosowanie leków przeciwzapalnych, takich jak sulfasalazyna, które pomagają zmniejszyć stan zapalny jelita. W bardziej zaawansowanych przypadkach, konieczne może być podanie kortykosteroidów w celu kontrolowania objawów.

Ważne informacje: Zanikowe zapalenie jelita grubego jest chorobą przewlekłą i nie ma znanej metody leczenia, która była w stanie całkowicie wyleczyć chorobę. Regularna opieka medyczna i leczenie farmakologiczne są niezbędne do kontrolowania objawów i utrzymywania zdrowia pacjenta.

Pojęcie Opis
Zanikowe zapalenie jelita grubego Przewlekła choroba zapalna jelita grubego prowadząca do uszkodzenia nabłonka jelitowego.
Objawy Biegunka, ból brzucha, utrata masy ciała, uczucie niepełnego wypróżnienia, nudności i wymioty, gorączka, nadwrażliwość brzucha.
Leczenie Farmakoterapia, zmiana diety, kontrola stanu zapalnego jelita, regularna opieka medyczna.

Zanikowe zapalenie jelita grubego jest poważną chorobą jelitową, która wymaga prowadzenia odpowiedniego leczenia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów sugerujących ZAJG, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem gastroenterologiem w celu postawienia diagnozy i rozpoczęcia odpowiedniej terapii.

Definicja i charakterystyka zanikowego zapalenia jelita grubego

Charakterystycznymi objawami zanikowego zapalenia jelita grubego są przewlekła biegunka, ból brzucha, nawracające skurcze jelit, a także wzdęcia. Choroba ta może prowadzić do wyczerpania organizmu oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. W wyniku zapalenia dochodzi do uszkodzenia komórek nabłonka jelita grubego, przez co może występować niedobór składników odżywczych.

Klasyfikacja zanikowego zapalenia jelita grubego:

 • Zanikowe zapalenie jelita grubego związane z nadmierną produkcją kolagenu (ang. collagenous colitis): charakteryzuje się obecnością grubych pasm kolagenu w błonie śluzowej jelita grubego, co utrudnia prawidłowe funkcjonowanie jelit.
 • Zanikowe zapalenie jelita grubego z cechami choroby Leśniowskiego-Crohna (ang. lymphocytic colitis): cechuje się obecnością dużej liczby limfocytów w błonie śluzowej jelita grubego, podobnie jak w chorobie Leśniowskiego-Crohna, jednak bez występowania typowych dla tej choroby zmian strukturalnych.
 1. Objawy zanikowego zapalenia jelita grubego można złagodzić poprzez stosowanie leków przeciwzapalnych, takich jak kortykosteroidy i leki immunosupresyjne.
 2. W przypadku braku odpowiedzi na leczenie farmakologiczne, może być konieczne przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego polegającego na usunięciu chorej części jelita grubego.
Choroba Objawy
Zanikowe zapalenie jelita grubego związane z nadmierną produkcją kolagenu Biegunka, ból brzucha, wzdęcia, utrata masy ciała
Zanikowe zapalenie jelita grubego z cechami choroby Leśniowskiego-Crohna Przewlekła biegunka, ból brzucha, zmiany skórne, zmęczenie

Ważne informacje:

1. Zanikowe zapalenie jelita grubego to przewlekłe zapalne schorzenie jelita grubego.

2. Choroba charakteryzuje się biegunką, bólem brzucha i wzdęciami.

3. Leczenie obejmuje stosowanie leków przeciwzapalnych i w razie konieczności zabieg chirurgiczny.

Przyczyny i czynniki ryzyka

 1. Genetyka: Istnieje dowód na to, że osoby mające bliskich krewnych z zanikowym zapaleniem jelita grubego są bardziej podatne na rozwinięcie tej choroby. Badania sugerują również występowanie pewnych genów związanych z układem odpornościowym, które mogą predysponować do rozwoju zanikowego zapalenia jelita grubego.
 2. Czynniki środowiskowe: Niektóre czynniki środowiskowe mogą wpływać na rozwinięcie się zanikowego zapalenia jelita grubego. Do takich czynników zalicza się palenie tytoniu, które może zwiększać ryzyko zachorowania na tę chorobę. Ponadto, infekcje jelitowe, stres oraz niezdrowa dieta mogą również pełnić rolę w rozwoju zanikowego zapalenia jelita grubego.
 3. Zaburzenia układu odpornościowego: Zanikowe zapalenie jelita grubego jest chorobą autoimmunologiczną, co oznacza, że układ odpornościowy atakuje własne tkanki organizmu. Dlatego osoby z nieprawidłowo funkcjonującym układem odpornościowym są bardziej podatne na rozwinięcie tej choroby.

Ważne informacje:

Zanikowe zapalenie jelita grubego charakteryzuje się przewlekłym stanem zapalnym jelita grubego, który prowadzi do utraty nabłonka jelitowego i powstawania owrzodzeń.

Choroba najczęściej występuje u osób w wieku 15-30 lat, jednak może pojawić się w każdym wieku.

Objawy zanikowego zapalenia jelita grubego obejmują biegunkę, ból brzucha, utratę masy ciała, krwawienie z jelit oraz zmęczenie.

Leczenie zanikowego zapalenia jelita grubego polega na stosowaniu leków przeciwzapalnych, które pomagają zmniejszyć stan zapalny jelita grubego. W niektórych przypadkach konieczne jest również stosowanie terapii immunosupresyjnej.

Tabela: Najważniejsze przyczyny i czynniki ryzyka zanikowego zapalenia jelita grubego

Przyczyny i czynniki ryzyka Opis
Genetyka Istnieje związek między zanikowym zapaleniem jelita grubego a występowaniem tej choroby u bliskich krewnych. Również pewne geny związane z układem odpornościowym mogą predysponować do rozwoju zanikowego zapalenia jelita grubego.
Czynniki środowiskowe Palenie tytoniu, infekcje jelitowe, stres i niezdrowa dieta mogą zwiększać ryzyko pojawienia się zanikowego zapalenia jelita grubego.
Zaburzenia układu odpornościowego Osoby z nieprawidłowo funkcjonującym układem odpornościowym są bardziej podatne na rozwinięcie zanikowego zapalenia jelita grubego.

Objawy i diagnoza

Objawy zanikowego zapalenia jelita grubego mogą być różnorodne i występować w różnym nasileniu u poszczególnych pacjentów. Typowe objawy obejmują:

 • Bolące skurcze brzucha
 • Biegunkę, często z krwią i śluzem
 • Uczucie niepełnego wypróżnienia
 • Wymioty
 • Właściwości niezrównoważonego odżywiania się

Diagnoza zanikowego zapalenia jelita grubego opiera się na różnych badaniach i testach. W pierwszej kolejności lekarz przeprowadzi wywiad medyczny, aby lepiej zrozumieć objawy pacjenta. Następnie mogą być wykonane następujące badania:

 1. Kolonoskopia – umożliwia bezpośrednie obejrzenie wnętrza jelita grubego i pobranie próbek tkanki do dalszych badań
 2. Gastroskopia – używana, gdy występują objawy związane z żołądkiem
 3. Badanie kału – służy do wykluczenia innych przyczyn biegunki, takich jak infekcje bakteryjne lub pasożytnicze

W niektórych przypadkach może być konieczne wykonanie innych badań, takich jak tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MRI) lub badania laboratoryjne, aby wykluczyć inne schorzenia. W rezultacie dokładna diagnoza zanikowego zapalenia jelita grubego umożliwia lekarzowi ustalenie optymalnego planu leczenia dla pacjenta.

Różnicowanie i powikłania

Do najważniejszych czynników różnicowania należy zaliczyć:

 • Choroba Crohna – zapalne schorzenie jelit charakteryzujące się przede wszystkim owrzodzeniami i stanami zapalnymi wzdłuż całego przewodu pokarmowego.
 • Zapalenie okrężnicy – choroba o podobnych objawach, ale występująca tylko w obrębie okrężnicy.
 • Infekcje bakteryjne – niektóre bakterie, takie jak Clostridium difficile, mogą powodować zapalenie jelit, które może przypominać objawy zanikowego zapalenia jelita grubego.

Powikłania zanikowego zapalenia jelita grubego mogą być poważne i wymagają natychmiastowej interwencji lekarskiej. Należy do nich m.in.:

 1. Niedokrwistość – przewlekłe krwawienia z jelit mogą prowadzić do niedoboru żelaza i niedokrwistości, co przekłada się na osłabienie organizmu.
 2. Megacolon – to powiększenie okrężnicy, które może prowadzić do niedrożności jelitowej i zagrażać życiu pacjenta.
 3. Rykowiczanie okrężnicy – proces tworzenia się ropni w jelitach, które mogą wymagać zabiegu chirurgicznego.

Ważne informacje:

Zanikowe zapalenie jelita grubego jest przewlekłą chorobą, której przyczyna nie jest do końca poznana.

Do typowych objawów zanikowego zapalenia jelita grubego należą biegunka, ból brzucha i utrata wagi.

Leczenie zanikowego zapalenia jelita grubego skupia się głównie na zmniejszeniu stanu zapalnego i kontrolowaniu objawów za pomocą leków przeciwzapalnych.

Różnicowanie Powikłania
Choroba Crohna Niedokrwistość
Zapalenie okrężnicy Megacolon
Infekcje bakteryjne Rykowiczanie okrężnicy

Leczenie farmakologiczne

Leki przeciwzapalne

Głównym typem leków stosowanych w leczeniu ZZJG są leki przeciwzapalne. Należą do nich:

 • Aminosalicylaty – leki, które działają bezpośrednio na błonę śluzową jelita grubego, zmniejszając stan zapalny. Mogą być podawane doustnie, doodbytniczo lub w formie czopków.
 • Kortykosteroidy – silne leki przeciwzapalne, które mogą być stosowane w cięższych przypadkach ZZJG. Zazwyczaj są podawane w postaci tabletek lub zastrzyków.

W leczeniu ZZJG można stosować aminosalicylaty, takie jak mesalazyna lub sulfasalazyna, jako podstawową terapię. W przypadkach nasilonych objawów lub braku poprawy, kortykosteroidy, takie jak prednizon, mogą być stosowane przez krótki czas.

Leki immunosupresyjne

Leki immunosupresyjne

Oprócz leków przeciwzapalnych, leki immunosupresyjne mogą być stosowane w leczeniu ZZJG, szczególnie w przypadkach uczulonych na aminosalicylaty lub pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego zaostrzeniem choroby. Leki immunosupresyjne działają na układ odpornościowy, zmniejszając reakcję zapalną w jelicie grubym.

 1. Azatiopryna – lek, który hamuje odpowiedź immunologiczną organizmu, zmniejszając stan zapalny w jelicie grubym. Może być stosowany jako lek podtrzymujący remisję lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwzapalnymi.
 2. Metotreksat – lek przeciwnowotworowy, który również hamuje aktywność układu odpornościowego. Może być stosowany u pacjentów z nieskutecznością lub nietolerancją aminosalicylanów lub kortykosteroidów.

Leki immunosupresyjne, takie jak azatiopryna lub metotreksat, mogą być stosowane u pacjentów z ZZJG, którzy nie odpowiadają na leczenie aminosalicylanami lub kortykosteroidami, lub pacjentów, którzy nie tolerują tych leków.

Leczenie chirurgiczne

Leczenie chirurgiczne ZZJG obejmuje różne procedury, w zależności od stopnia zaawansowania choroby i indywidualnych potrzeb pacjenta. Jedną z najczęściej stosowanych metod jest proktokolektomia, czyli usunięcie jelita grubego wraz z odbytnicą. Po usunięciu jelita pacjent może wymagać wykonania stomii, czyli przetoki jelitowej, która umożliwia odprowadzanie kału. Stoma może być tymczasowa lub trwała, w zależności od indywidualnej sytuacji pacjenta.

Zabiegi chirurgiczne to ostateczna opcja leczenia ZZJG, stosowana w przypadkach niewystarczającej poprawy lub powikłań.

Główne metody leczenia chirurgicznego ZZJG:

Główne metody leczenia chirurgicznego ZZJG:

 • Proktokolektomia – usunięcie jelita grubego wraz z odbytnicą.
 • Stomia – przetoka jelitowa umożliwiająca odprowadzanie kału.
 • Ileoanal anastomoza – po usunięciu jelita grubego, utworzenie połączenia między końcem jelita cienkiego a odbytnicą.
 • Resekcja jelita grubego – usunięcie jedynie chorych fragmentów jelita grubego.
 1. Procedury chirurgiczne wykonywane są w zależności od zaawansowania choroby i potrzeb pacjenta.
 2. Stoma może być tymczasowa lub trwała, dostosowana do indywidualnej sytuacji pacjenta.
 3. Przed podjęciem decyzji o leczeniu chirurgicznym, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem specjalistą w dziedzinie chirurgii jelit.
Metoda leczenia Zalety Wady
Proktokolektomia – Usunięcie chorego jelita grubego
– Możliwość całkowitego wyleczenia
– Zapobieganie powikłaniom
– Konieczność utworzenia stomii
– Możliwe powikłania po zabiegu
Ileoanal anastomoza – Odtworzenie funkcji odbytnicy
– Nie wymaga stomii w większości przypadków
– Możliwe powikłania po zabiegu
– Długi proces rekonwalescencji
Resekcja jelita grubego – Usunięcie tylko chorych fragmentów jelita
– Zachowanie reszty jelita grubego
– Możliwe nawroty choroby
– Konieczność regularnych badań kontrolnych

Zmiany w stylu życia i dbanie o zdrowie

Ruch i aktywność fizyczna

Regularna aktywność fizyczna jest kluczowa dla zachowania dobrego zdrowia. Może to być codzienny spacer, jazda na rowerze, pływanie, bieganie lub trening siłowy. Ważne jest, aby znaleźć formę aktywności, która nam odpowiada i którą możemy wykonywać regularnie. Ruch pozytywnie wpływa na nasze ciało i umysł, wzmacnia mięśnie, poprawia krążenie krwi i pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

Zdrowa dieta

Właściwe odżywianie ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia. Powinniśmy stawiać na świeże owoce i warzywa, pełnoziarniste produkty zbożowe, zdrowe tłuszcze, takie jak awokado czy oliwa z oliwek, oraz źródła białka, jak chude mięso, ryby, orzechy i nasiona. Ważne jest również odpowiednie nawodnienie organizmu, dlatego powinniśmy pić dużo wody i unikać słodzonych napojów.

 • Unikaj przetworzonej żywności i fast foodów.
 • Staraj się gotować samodzielnie i wybierać świeże składniki.
 • Ogranicz spożycie soli, cukru i tłuszczów trans.
 1. Regularnie spożywaj posiłki o regularnych porach.
 2. Zjedz przynajmniej pięć porcji owoców i warzyw dziennie.
 3. Wybieraj pełnoziarniste produkty zamiast białego chleba i makaronu.
Zdrowa dieta Złe nawyki żywieniowe
Warzywa i owoce Przetworzona żywność
Pełnoziarniste produkty Fast foody
Zdrowe tłuszcze Nadmiar soli
Zrównoważone porcje Środki słodzące

Zdrowie to nie wszystko, ale wszystko bez zdrowia to nic.

– Arthur Schopenhauer

Pamiętajmy, że zdrowie to nasz najcenniejszy skarb, dlatego warto zadbać o nie odpowiednimi zmianami w stylu życia. Regularna aktywność fizyczna i zdrowa dieta to fundamenty dobrego samopoczucia i długotrwałej kondycji.

Prognoza i rokowanie

Prognoza i rokowanie

Wczesne rozpoznanie zanikowego zapalenia jelita grubego ma kluczowe znaczenie dla poprawienia prognozy pacjenta. W niektórych przypadkach choroba może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak perforacja jelita, krwawienie jelitowe lub rozwinięcie raka jelita grubego. Regularne monitorowanie stanu pacjenta, włącznie z badaniami obrazowymi, endoskopowymi i badaniami laboratoryjnymi, jest niezbędne do wczesnego wykrycia i leczenia potencjalnych powikłań.

 • Wieloletnie badania wykazują, że większość pacjentów z zanikowym zapaleniem jelita grubego osiąga remisję pod wpływem odpowiedniego leczenia farmakologicznego i zmiany trybu życia, takich jak dieta i unikanie stresu.
 • Jednakże, niektórzy pacjenci mogą doświadczać nawrotów choroby i wymagać długotrwałego leczenia immunosupresyjnego. W takich przypadkach, rokowanie jest zazwyczaj gorsze, a pacjenci mogą doświadczać przewlekłych objawów i ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu.
 • W przypadku powikłań, takich jak perforacja jelita lub rozwinięcie raka jelita grubego, rokowanie może być znacznie gorsze i wymagać interwencji chirurgicznej.
Stadium choroby Prognoza
Stadium I (łagodne) Zwykle dobra, możliwa remisja
Stadium II (umiarkowane) Zależne od leczenia, remisja jest możliwa, możliwe nawroty
Stadium III (ciężkie) Prognoza zależy od skuteczności leczenia, możliwość powikłań

Wczesne rozpoznanie zanikowego zapalenia jelita grubego jest kluczowe dla poprawienia prognozy pacjenta.

Resekcja jelita grubego – postępowanie pooperacyjne

 • Po zabiegu resekcji jelita grubego, pacjent może odczuwać ból i dyskomfort. Pielęgniarze powinni monitorować pacjenta pod względem intensywności bólu i udzielać mu odpowiedniego leczenia przeciwbólowego.
 • Pacjent powinien być regularnie poddawany badaniom kontrolnym, w celu oceny gojenia się rany pooperacyjnej oraz monitorowania poziomu krwi, w tym poziomu hemoglobiny i składników odżywczych.

Ponadto, ważne jest, aby pacjent otrzymywał odpowiednią dietę, która wspomoże gojenie się ran i zapewni niezbędne składniki odżywcze. Początkowo, pacjent może być ograniczony do płynnej diety, a następnie stopniowo przechodzić do zwykłego pożywienia.

Etapy diety po resekcji jelita grubego Opis
Faza 1: Dieta płynna Pacjent spożywa płyny takie jak bulion, wywar warzywny, soki owocowe, herbata, żele, przegotowana woda.
Faza 2: Dieta półpłynna Pacjent spożywa dodatkowo lekkostrawne produkty, takie jak sok owsiany, jogurt, miękkie warzywa i owoce.
Faza 3: Dieta lekkostrawna Pacjentowi można podawać już gotowane mięso, ryby, tłuczone warzywa, puree, jajka lub sery.
Faza 4: Dieta zwykła Pacjent może wrócić do normalnej diety, powinien jednak unikać ostrych, tłustych i ciężko strawnych potraw.

Ważne jest, aby pacjent przestrzegał zaleceń dotyczących diety oraz unikał czynników, które mogą wpływać negatywnie na proces gojenia się ran, takich jak palenie tytoniu i nadmierna aktywność fizyczna. Regularne wizyty kontrolne u lekarza i odpowiednia opieka pooperacyjna są niezbędne dla zdrowia pacjenta po resekcji jelita grubego.

Written by
Andrzej Fal, Prof. h.c., MD, PhD, MBA, FAAAAI
Andrzej Fal, Prof. h.c., MD, PhD, MBA, FAAAAI
Andrzej Fal jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego. Posiada uprawnienia pedagogiczne w zakresie alergologii, chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego. Odbył studia podoktorskie na Johns' Hopkins University w Baltimore, USA. Odbył także szkolenie w National Heart and Lung Institute w Londynie.
MEDICAL