Zespół tunelu stępu: przyczyny, objawy i leczenie

Zespół cieśni nadgarstka, nazywany również zespołem tunelu stępu, to schorzenie, które powstaje w wyniku ucisku na nerw pośrodkowy, przechodzący przez kanał nadgarstka. Ten kanał, zwany również tunelem stępu, jest ograniczony przez powięź łokciową, której zadaniem jest stabilizacja stawu łokciowego, oraz przez płytkę rękojeściową, której rolą jest ochrona struktur anatomicznych w nadgarstku.

Objawy zespołu tunelu stępu obejmują m.in. uczucie mrowienia, drętwienie i zaburzenia czucia w dłoni oraz słabość mięśni. Problem ten często występuje u osób wykonujących pracę wymagającą powtarzających się ruchów dłoni, na przykład przy pracy z komputerem, a także u osób, które miały wcześniejsze skręcenie lub złamanie nadgarstka.

Większe ryzyko zespołu tunelu stępu mają osoby z podwyższonym ciśnieniem wewnątrz tunelu stępu, a także osoby z anatomią ręki, która predysponuje do ucisku na nerw pośrodkowy. Warto zwrócić uwagę, że zespół cieśni nadgarstka może być wynikiem zarówno aktywności fizycznej, jak i infekcji, guzów, reumatoidalnego zapalenia stawów czy cukrzycy.

 1. Uczucie mrowienia, drętwienie i zaburzenia czucia w dłoni
 2. Słabość mięśni
 3. Ucisk na nerw pośrodkowy

Jeśli podejrzewasz, że masz zespół cieśni nadgarstka, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem specjalistą, który może zlecić odpowiednie badania diagnostyczne, takie jak elektromiografia i badanie przewodnictwa nerwowego. W zależności od nasilenia objawów i przyczyn schorzenia, leczenie może obejmować stosowanie wyciągów, zastrzyki z kortykosteroidami, a w skrajnych przypadkach nawet operację decompression, polegającą na rozwiązaniu ucisku na nerw.

Etiologia schorzenia Zespół tunelu stępu

 1. Przewlekłe mikrourazy i urazy powtarzane – podjęcie powtarzających się ruchów lub wykonywanie określonych czynności w sposób nieprawidłowy może prowadzić do niewielkich uszkodzeń nerwu pośrodkowego. Przykładami mogą być powtarzające się ruchy ręką przy wykonywaniu pracy manualnej lub używanie narzędzi o nieodpowiedniej ergonomicznej konstrukcji.
 2. Choroby współistniejące – zespół tunelu stępu często występuje u osób z chorobami takimi jak cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów czy otyłość. Te schorzenia mogą powodować obrzęk tkanek, co prowadzi do ucisku nerwu pośrodkowego.
 3. Anatomiczne warianty budowy kanału nadgarstka – u niektórych osób kanał nadgarstka jest węższy lub bardziej zwężony, co zwiększa ryzyko ucisku nerwu pośrodkowego. Te warianty anatomiczne mogą być wrodzone lub wynikać z wcześniejszych urazów.

Ważne jest zrozumienie przyczyn zespołu tunelu stępu, aby możliwe było uniknięcie tych czynników ryzyka i zapobieganie dalszemu pogorszeniu stanu pacjenta. W przypadku pojawienia się objawów związanych z zespołem tunelu stępu należy skonsultować się z lekarzem, który ustali odpowiednie postępowanie diagnostyczne i lecznicze.

Podział zespołu tunelu stępu

Zespół tunelu stępu to schorzenie, które dotyka nerwu pośrodkowego. Objawia się ono bólem i drętwieniem w nadgarstku i dłoni, a także utratą siły mięśniowej. Istnieje kilka sposobów podziału tego zespołu, biorąc pod uwagę różne kryteria.

Pod względem przyczyny, zespół tunelu stępu można podzielić na pierwotny i wtórny. Pierwotny zespół tunelu stępu jest spowodowany uciskiem nerwu pośrodkowego przez powięź stegna. Wtórny natomiast powstaje w wyniku innych schorzeń, takich jak urazy, zapalenie stawów czy choroby metaboliczne.

 • Zespół tunelu stępu podział ze względu na objawy
  • Zespół przełomu nadgarstkowego: objawia się bólem, drętwieniem i mrowieniem w okolicy małego palca, połowy palca serdecznego, a także po stronie kciuka.
  • Zespół czysto ruchowy: charakteryzuje się utratą siły mięśniowej w dłoni, co może prowadzić do trudności w chwytaniu przedmiotów.
  • Zespół kombinowany: objawy obejmują zarówno ból, drętwienie i utratę siły mięśniowej.

Ważne:

Zespół tunelu stępu można również podzielić na lewostronny i prawostronny, w zależności od tego, po której stronie ciała występują objawy. Również wiek pacjenta oraz przyczyna schorzenia mogą wpływać na podział zespołu tunelu stępu.

Diagnostyka i badania w przypadku zespołu tunelu stępu

Diagnostyka zespołu tunelu stępu polega na przeprowadzeniu różnych badań i testów mających na celu potwierdzenie lub wykluczenie tego schorzenia. Są to przede wszystkim badania kliniczne, obrazowe oraz elektrofizjologiczne.

Badania kliniczne

Jednym z pierwszych kroków w diagnostyce zespołu tunelu stępu jest przeprowadzenie kompleksowego badania klinicznego. Lekarz przeprowadza wywiad medyczny, w czasie którego zbiera informacje na temat objawów, które pacjent odczuwa, oraz sprawdza czynniki ryzyka wystąpienia schorzenia. Następnie wykonuje badanie fizykalne, które obejmuje ocenę siły i czucia w obrębie dłoni. Ponadto, lekarz może dokonać testów czuciowo-neurologicznych, takich jak test Tinnela czy test Phalena, które mają na celu ustalenie obecności objawów charakterystycznych dla zespołu tunelu stępu.

Badania obrazowe

W celu potwierdzenia diagnozy zespołu tunelu stępu, lekarz może zlecić wykonanie badań obrazowych, takich jak rezonans magnetyczny (MRI) lub tomografia komputerowa (CT). Te badania pozwalają na dokładną ocenę struktury i ewentualnych zmian patologicznych w obrębie kanału nadgarstka, przez który przebiegają nerwy i mięśnie dłoni. Mogą one również pomóc w wykluczeniu innych przyczyn bólu i zaburzeń czucia w obrębie dłoni.

Badania elektrofizjologiczne

Aby potwierdzić zespołu tunelu stępu, lekarz może skierować pacjenta na badania elektrofizjologiczne, takie jak elektromiografia (EMG) i badanie przewodzenia nerwowo-mięśniowego (NCV). Te badania dostarczają informacji na temat funkcjonowania nerwów i mięśni w obrębie dłoni, a także mogą wykryć spowolnienie przewodzenia nerwowego spowodowane uciskiem na nerw przebiegający przez kanał nadgarstka.

Leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne w przypadku zespołu tunelu stępu

Leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne w przypadku zespołu tunelu stępu

Leczenie farmakologiczne

W celu złagodzenia objawów zespołu tunelu stępu mogą zostać przepisane leki przeciwbólowe, stosowane zarówno doustnie, jak i w postaci maści czy kremów. Przykładami takich leków mogą być niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub leki przeciwbólowe, takie jak paracetamol lub ibuprofen.

W niektórych przypadkach lekarz może również zalecić stosowanie leków steroidowych, które działają przeciwzapalnie i mogą zmniejszyć obrzęk w miejscu ucisku nerwu. Leki te mogą być stosowane w postaci tabletek, zastrzyków bądź maści.

Leczenie niefarmakologiczne

Leczenie niefarmakologiczne

Oprócz leków, w leczeniu zespołu tunelu stępu można zastosować również metody niefarmakologiczne. Należy do nich nieinwazyjna metoda terapeutyczna, czyli fizjoterapia. Wykonywanie ćwiczeń wspomaga wzmocnienie mięśni dłoni oraz zmniejszenie napięcia w okolicznych tkanek, co przynosi ulgę i zmniejsza dolegliwości pacjenta. Inną metodą niefarmakologiczną jest noszenie opaski uciskowej na nadgarstek, która pomaga w zmniejszeniu ucisku na nerw i złagodzeniu objawów bólowych.

Zalety leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego
Leczenie farmakologiczne Leczenie niefarmakologiczne
 • Szybka ulga w bólu
 • Łatwiejsze stosowanie dla pacjenta
 • Skuteczne w przypadku nagłych dolegliwości
 • Brak skutków ubocznych związanych z lekami
 • Rozwiązanie problemu u podstaw
 • Ograniczenie ryzyka nawrotów

Rehabilitacja pacjentów z zespołem tunelu stępu

Ważnym elementem rehabilitacji jest terapia manualna, która skupia się na rozluźnieniu napiętych tkanek mięśniowych, poprawie krążenia krwi oraz mobilizacji stawów. Terapeuci często wykonują również masaże, które pomagają złagodzić ból i napięcie mięśni. Dodatkowo, pacjenci uczą się wykonywać specjalne ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie ręki i przedramienia.

 • Terapia manualna, w tym masaże
 • Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające
 • Elektroterapia, pole magnetyczne

Pomoc psychologiczna i wsparcie społeczne w przypadku zespołu tunelu stępu

Wsparcie psychologiczne

 • Wsparcie psychologiczne jest niezwykle istotne dla osób z zespołem tunelu stępu. Osoby te często doświadczają frustracji, bólu i ograniczeń, co może prowadzić do stanów depresyjnych i lęku. Psycholog specjalizujący się w pracy z pacjentami cierpiącymi na choroby przewlekłe może pomóc w radzeniu sobie z emocjonalnymi wyzwaniami związanymi z zespołem tunelu stępu.
 • Terenapia oraz techniki relaksacyjne mogą być również skutecznym narzędziem w łagodzeniu dolegliwości związanych z zespołem tunelu stępu. Praca nad zmniejszeniem poziomu stresu i napięcia może pomóc w złagodzeniu bólu oraz poprawie komfortu pacjenta.

Wsparcie społeczne

 1. Zapewnienie wsparcia społecznego może mieć istotne znaczenie dla osób z zespołem tunelu stępu. Osoby te często doświadczają izolacji społecznej i ograniczeń w wykonywaniu codziennych czynności. Wsparcie rodziny, przyjaciół oraz innych osób z podobnymi doświadczeniami może pomóc w radzeniu sobie z trudnościami i poprawie jakości życia.
 2. Wsparcie społeczne może obejmować również udział w grupach wsparcia lub warsztatach dotyczących radzenia sobie z zespołem tunelu stępu. Takie spotkania umożliwiają wymianę doświadczeń, zdobycie nowej wiedzy i wsparcie emocjonalne.

Wniosek:

Pomoc psychologiczna i wsparcie społeczne mają kluczowe znaczenie w przypadku zespołu tunelu stępu. Osoby z tym schorzeniem często doświadczają bólu, ograniczeń i izolacji społecznej, co może prowadzić do problemów emocjonalnych. Wsparcie psychologiczne może pomóc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, natomiast wsparcie społeczne może zapewnić uczucie przynależności i pomóc w poprawie jakości życia.

Profilaktyka i zapobieganie zespołowi tunelu stępu

Zachowanie prawidłowej pozycji

Ważne jest, aby utrzymywać prawidłową pozycję dłoni i nadgarstka podczas wykonywania powtarzających się ruchów. Dłonie powinny być w linii prostej z przedramieniem, a nadgarstek powinien być lekko uniesiony, nie odginając się ani nie zginając w nadmiarze. Ważne jest również, aby unikać zbyt dużej siły lub napięcia w rękach i nadgarstkach podczas wykonywania czynności.

Regularne przerwy i rozciąganie

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zespołu tunelu stępu, warto regularnie robić przerwy od wykonywania powtarzających się ruchów. Ważne jest, aby co jakiś czas zmieniać swoją pozycję, rozluźniać i rozciągać dłonie i nadgarstki. Zaleca się również wykonanie prostych ćwiczeń rozciągających, które pomogą utrzymać elastyczność mięśni i ścięgien w tej okolicy.

Ruchy do unikania Ruchy zalecane
– Powtarzające się ruchy nadgarstka bez przerw – Częste przerwy podczas pracy
– Duże napięcie w dłoniach i nadgarstkach – Regularne rozluźnianie rąk i nadgarstków
– Zbyt duża siła wywierana na nadgarstek – Utrzymywanie delikatnego nacisku podczas pracy

Pamiętaj, że profilaktyka jest kluczem do zapobiegania zespołowi tunelu stępu. Praktykowanie prawidłowych pozycji i wykonywanie regularnych przerw i rozciągających ćwiczeń pomoże utrzymać zdrowie nadgarstków i uniknąć poważnych problemów zdrowotnych.

Perspektywy rozwoju badań w obszarze Zespołu tunelu stępu

Badania nad Zespołem tunelu stępu (ZTS) są stale rozwijane, aby lepiej zrozumieć tę chorobę i znaleźć bardziej skuteczne metody diagnozowania i leczenia. Perspektywy rozwoju badań w tej dziedzinie obejmują:

 1. Identyfikowanie czynników ryzyka: Badania skupiają się na identyfikowaniu czynników ryzyka dla Zespołu tunelu stępu, takich jak praca związana z powtarzającymi się ruchami ręki, upośledzone krążenie krwi czy predyspozycje genetyczne. Docieranie do właściwej identyfikacji tych czynników może pomóc w opracowaniu strategii prewencyjnych i wczesnego wykrywania choroby.
 2. Udoskonalanie metod diagnostycznych: Obecnie dostępne metody diagnostyczne dla ZTS, takie jak badanie elektromiograficzne czy testy składu tkanki nerwowej, mają swoje ograniczenia. Badania skupiają się na doskonaleniu tych metod oraz opracowaniu nowych technik, które pozwolą na dokładniejszą diagnostykę ZTS, co z kolei pozwoli na lepsze monitorowanie choroby i planowanie skuteczniejszych strategii terapeutycznych.
 3. Opracowywanie nowych terapii: Obecnie stosowane terapie dla ZTS mają za zadanie złagodzić objawy i poprawić funkcjonowanie ręki, jednak nie prowadzą do pełnego wyleczenia. Badania koncentrują się na opracowywaniu nowych terapii, które mogą odwrócić procesy związanym z demineralizacją kości, przyspieszyć regenerację nerwów oraz zmniejszyć ból i stan zapalny. Wiele obiecujących terapii jest jeszcze w fazie eksperymentalnej, ale rozwój badań może przynieść nowe metody leczenia dla pacjentów z ZTS.
Written by
Andrzej Fal, Prof. h.c., MD, PhD, MBA, FAAAAI
Andrzej Fal, Prof. h.c., MD, PhD, MBA, FAAAAI
Andrzej Fal jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego. Posiada uprawnienia pedagogiczne w zakresie alergologii, chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego. Odbył studia podoktorskie na Johns' Hopkins University w Baltimore, USA. Odbył także szkolenie w National Heart and Lung Institute w Londynie.
MEDICAL