Zespół głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii

Zespół głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii (ang. Deafness-dystonia-optic neuropathy syndrome, Ataxia-neuropathy combined syndrome, Sensorineural deafness-dystonia syndrome) jest rzadkim, neurodegeneracyjnym schorzeniem dziedziczonym w sposób autosomalny recesywny. Charakteryzuje się występowaniem głuchoty, dystonii oraz neuropatii optycznej.

Schorzenie jest spowodowane mutacjami w genie TIMM8A, który koduje białko TIMM8A. To białko jest odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie mitochondriów, które pełnią ważną rolę w przekształcaniu energii w komórkach. Mutacje w genie TIMM8A prowadzą do nieprawidłowego działania mitochondriów w komórkach nerwowych, co prowadzi do neurodegeneracji.

Zespół głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii objawia się już we wczesnym dzieciństwie. Pacjenci często mają opóźniony rozwój mowy oraz trudności z kontrolą ruchową. Głuchota jest głównym objawem choroby i prowadzi do znacznego ograniczenia komunikacji. Dystonia, czyli nieprawidłowe napięcie mięśniowe, może dotyczyć różnych grup mięśniowych i prowadzić do trudności w poruszaniu się. Neuropatia optyczna manifestuje się utratą ostrości widzenia oraz zmianami w siatkówce oka.

Ważne informacje:

 • Zespół głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii jest dziedziczony w sposób autosomalny recesywny.
 • Choroba jest spowodowana mutacjami w genie TIMM8A, który koduje białko TIMM8A.
 • Głuchota, dystonia i neuropatia optyczna są głównymi objawami choroby.

Objawy zespołu głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii

Zespół głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii (GDDON) to rzadka choroba genetyczna, która charakteryzuje się występowaniem trzech głównych objawów: głuchoty, dystonii i optycznej neuronopatii. Objawy zespołu mogą pojawić się w różnym wieku, ale najczęściej występują w dzieciństwie lub wczesnej dorosłości.

Objaw głuchoty jest jednym z głównych objawów GDDON. Osoby z tym zespołem mogą doświadczać częściowej lub całkowitej utraty słuchu. Często głuchota postępuje stopniowo i może być obustronna. Silne niedosłyszenie może znacznie wpływać na komunikację i codzienne funkcjonowanie pacjenta.

 • Objaw dystonii jest kolejnym często występującym objawem GDDON. Dystonia to zaburzenie ruchowe, które powoduje niekontrolowane i często bolesne skurcze mięśni. Pacjenci mogą doświadczać trudności z utrzymaniem normalnej postawy ciała i wykonywaniem precyzyjnych ruchów.
 • Optyczna neuronopatia jest trzecim objawem charakterystycznym dla GDDON. Osoby z tym zespołem mogą mieć uszkodzenie nerwu wzrokowego, co prowadzi do zmniejszenia ostrości wzroku, zaburzeń pola widzenia i innych problemów związanych z widzeniem.

Ważne jest, aby pacjenci z objawami zespołu głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii otrzymali odpowiednią diagnozę i leczenie. Niestety, nie ma obecnie skutecznego sposobu na wyleczenie tej choroby, ale istnieją różne metody łagodzenia objawów, takie jak aparaty słuchowe, terapia ruchowa i rehabilitacja wzroku. W niektórych przypadkach może być również konieczne wsparcie psychologiczne i edukacyjne dla pacjentów i ich rodzin.

Przyczyny i dziedziczenie zespołu głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii

Przyczyny i dziedziczenie zespołu głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii

Zespół głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii dziedziczy się w sposób sprzężony z płcią i jest związany z chromosomem X. To oznacza, że mutacja znajduje się na chromosomie X, a nosicielami choroby są głównie kobiety. Mężczyźni, którzy odziedziczą wadliwy gen od swojej matki, będą chorzy, ponieważ nie mają zapasu drugiego, zdrowego genu na chromosomie Y. Dziedziczenie sprzężone z płcią często prowadzi do tego, że choroba jest bardziej rozpowszechniona u mężczyzn niż u kobiet.

Przykład dziedziczenia sprzężonego z płcią:
Zdrowa kobieta (XX) Nosicielka (Xx) Chory mężczyzna (xy)
Matka X X X
Ojciec X Y Y
Dzieci X X, x X, Y

Zespół głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii jest spowodowany mutacją w genie TIMM8A, która prowadzi do utraty słuchu, dystonii i otyłości.

Choroba dziedziczy się sprzężenie z płcią, co oznacza, że mutacja znajduje się na chromosomie X i dotyka głównie mężczyzn.

Diagnoza zespołu głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii

 1. Wywiad medyczny: Lekarz zbiera informacje na temat występowania objawów, ich początku, nasilenia i ewolucji. Ważne jest ustalenie, czy w rodzinie pacjenta są przypadki zespołu głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii.
 2. Badanie fizykalne: Lekarz może zauważyć charakterystyczne cechy, takie jak wrodzone wady ucha, oczu lub układu nerwowego. Wykonuje również ocenę zdolności słuchu, w tym testy audiometryczne.
 3. Badania obrazowe: Tomografia komputerowa (TK) lub rezonans magnetyczny (MRI) mózgu może ujawnić zmiany strukturalne, takie jak pogrubienie nerwu wzrokowego lub zmiany w obrębie układu nerwowego.
 4. Badania genetyczne: Testy genetyczne są kluczowe w diagnozowaniu zespołu głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii. Identifikacja mutacji w odpowiednich genach potwierdza rozpoznanie.

Powyższe kroki diagnostyczne są ważne, aby ustalić dokładną diagnozę zespołu głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii. W przypadku pacjentów z podejrzeniem tego zespołu, zalecane jest skonsultowanie się z specjalistą genetyki klinicznej, który posiada doświadczenie w diagnozowaniu i zarządzaniu tym rzadkim schorzeniem.

Metody leczenia zespołu głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii

 1. Leczenie farmakologiczne: Do leczenia GDDON używa się różnych leków, które mają na celu łagodzenie objawów choroby. Należą do nich inhibitory acetylocholinesterazy, które mogą pomóc poprawić funkcję neuromuskularną i kontrolę ruchową. Nootropiki, takie jak piracetam, również mogą być stosowane w celu poprawy funkcji poznawczych. Ponadto, leki przeciwdrgawkowe mogą zostać zastosowane, aby kontrolować drgawki, które czasami towarzyszą GDDON.
 2. Terapie wspomagające: Dodatkowo do leków, terapie wspomagające są istotną częścią leczenia GDDON. Fizjoterapia może pomóc w utrzymaniu siły mięśniowej i zakresu ruchu, a także w zmniejszeniu bólu i sztywności. Terapia mowy i nauka języka migowego mogą pomóc osobom z GDDON w komunikacji. W niektórych przypadkach może być konieczna pomoc ortopedyczna, takie jak ortezy czy protezy, aby poprawić chód i kontrolę postawy.

Całościowe zarządzanie GDDON wymaga wielodyscyplinarnego podejścia, w którym lekarze, terapeuci zajęciowi, neuropsycholodzy i inni specjaliści pracują razem, aby zapewnić optymalną opiekę pacjentom. Wczesna diagnoza i wdrożenie odpowiedniego leczenia są kluczowe dla opóźnienia postępu choroby i minimalizowania jej wpływu na codzienne funkcjonowanie pacjentów. Badania nad nowymi metodami leczenia GDDON są w toku, a nauka nieustannie poszukuje nowych sposobów na zwalczanie tej rzadkiej choroby.

Profilaktyka zespołu głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii

 1. Genetyczne konsultacje
 2. Osoby, które mają w rodzinie historię zespołu GDON, powinny rozważyć skonsultowanie się z genetykiem. Taki specjalista może przeprowadzić badania genetyczne, które pomogą w zidentyfikowaniu ryzyka u potomków i zaplanowaniu odpowiednich środków profilaktycznych.

 3. Wczesna diagnoza i leczenie
 4. Wczesna diagnoza jest kluczowa w przypadku zespołu GDON. Regularne badania i oceny młodych dzieci z rodzin obciążonych genetycznie mogą pomóc we wczesnym wykryciu objawów i zastosowaniu odpowiedniego leczenia. Regularna kontrola wzroku i słuchu, a także ścisła współpraca z ekipą medyczną, może pomóc w minimalizowaniu skutków tej choroby.

 5. Wsparcie psychologiczne
 6. Osoby dotknięte zespołem GDON, a także ich rodziny, często potrzebują wsparcia psychologicznego. Wiadomo, że schorzenia genetyczne wpływają na jakość życia pacjentów i ich bliskich, dlatego też ważne jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia emocjonalnego dla wszystkich stron.

Wniosek: Mimo, że obecnie nie ma możliwości wyeliminowania zespołu GDON, konsultacje genetyczne, wczesna diagnoza, leczenie i wsparcie psychologiczne mogą pomóc w minimalizowaniu negatywnych skutków choroby. Ciągłe badania i postępy w dziedzinie genetyki i medycyny otwierają nowe możliwości dla profilaktyki i leczenia zespołów genetycznych.

Wsparcie dla osób z zespołem głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii

Jednym z najważniejszych aspektów wsparcia dla osób z OTOSP jest zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej. Wczesna diagnoza i leczenie mogą pomóc w kontrolowaniu objawów i minimalizowaniu postępu choroby. Z tego powodu zaleca się regularne konsultacje z genetykiem, neurologenem, audiologiem i specjalistą ds. rehabilitacji słuchu. W przypadku utraty słuchu, aparaty słuchowe lub implanty ślimakowe mogą pomóc pacjentom w poprawie komunikacji i codziennego funkcjonowania.

Wsparcie społeczne i emocjonalne jest również kluczowe dla osób z OTOSP i ich rodzin. Tworzenie sieci wsparcia, takich jak grupy wsparcia dla osób z tą chorobą, może pomóc pacjentom i ich rodzinom w dzieleniu się doświadczeniami, radzeniu sobie z trudnościami i uzyskiwaniu wsparcia od osób, które rozumieją ich sytuację. Ważne jest również dbanie o zdrowie psychiczne pacjentów i ich rodzin, dlatego należy rozważyć skorzystanie z usług psychologa lub terapeuty, którzy pomogą w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi związanymi z chorobą.

 • Osoby z OTOSP wymagają kompleksowej opieki medycznej, w tym regularnych konsultacji z różnymi specjalistami.
 • Wsparcie społeczne, jak grupy wsparcia dla osób z OTOSP, jest ważne dla dzielenia się doświadczeniami i otrzymywania wsparcia od osób z podobnymi problemami.
 • Zdrowie psychiczne pacjentów i ich rodzin jest równie istotne, dlatego warto skorzystać z usług psychologa lub terapeuty.

Aktualne badania naukowe

Aktualne badania naukowe dotyczące zespołu głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii intensywnie skupiają się na identyfikacji genetycznych przyczyn tej rzadkiej choroby.

Badania genetyczne wykazały, że główną przyczyną zespołu jest mutacja w genie MT-ATP6, który jest odpowiedzialny za produkcję białek niezbędnych do funkcjonowania mitochondriów. Mutacje w tym genie prowadzą do nieprawidłowego działania mitochondriów, co skutkuje zaburzeniami metabolicznymi i śmiercią komórek nerwowych.

W wyniku badań naukowcy odkryli również inne geny związane z zespołem głuchoty-dystonii-optycznej, takie jak MT-ND1, MT-ND4 i MT-ND6. Odkrycie tych genów otwiera drogę do dalszych badań nad mechanizmami tej choroby i możliwościami leczenia.

Postępy w badaniach naukowych nad zespołem głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii
Rok Znalezisko
2015 Odkrycie genów związanych z zespołem głuchoty-dystonii-optycznej.
2017 Zidentyfikowanie mutacji w genach MT-ATP6, MT-ND1, MT-ND4 i MT-ND6 jako głównych przyczyn zespołu.
2020 Badania nad terapiami genowymi jako możliwością leczenia zespołu.

Aktualne badania naukowe nad zespołem głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii mają na celu zrozumienie genetycznych przyczyn choroby oraz rozwinięcie nowoczesnych terapii, które mogą zapewnić lepszą jakość życia pacjentom.

Pomocne organizacje i zasoby

Pomocne organizacje i zasoby są niezwykle ważne dla osób dotkniętych zespołem głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii, ponieważ zapewniają wsparcie, informacje i zasoby niezbędne do zarządzania tym rzadkim schorzeniem. Poniżej przedstawiam kilka z tych organizacji oraz zasobów, które mogą być przydatne dla pacjentów i ich rodzin:

1. Polskie Stowarzyszenie Głuchoty-Dystonii-Optycznej Neuronopatii (Polskie S.G.D.O.N.)

1. Polskie Stowarzyszenie Głuchoty-Dystonii-Optycznej Neuronopatii (Polskie S.G.D.O.N.)

Polskie Stowarzyszenie Głuchoty-Dystonii-Optycznej Neuronopatii jest organizacją, która skupia osoby dotknięte tym schorzeniem oraz ich rodziny. Stowarzyszenie zapewnia wsparcie emocjonalne, informacje i edukację dotyczącą zespołu głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii. Organizacja organizuje również warsztaty i konferencje z udziałem ekspertów medycznych, które pomagają lepiej zrozumieć schorzenie i jego skutki.

2. Ośrodek Informacji Medycznej

Ośrodek Informacji Medycznej to zasób online, który zawiera informacje medyczne i naukowe na temat różnych schorzeń, w tym zespołu głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii. Zawiera również informacje dotyczące leczenia, badań naukowych i najnowszych odkryć w dziedzinie medycyny. Ośrodek Informacji Medycznej zapewnia rzetelne i aktualne informacje, które mogą być przydatne dla osób zainteresowanych tym schorzeniem.

3. Inne osoby dotknięte zespołem głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii

Właściwe wsparcie można znaleźć także poprzez spotkanie i wymianę doświadczeń z innymi osobami dotkniętymi zespołem głuchoty-dystonii-optycznej neuronopatii. Dobrym sposobem na znalezienie takiego wsparcia jest dołączenie do grupy wsparcia online lub spotkanie w lokalnych Centrach Medycznych. Umożliwia to nawiązanie kontaktu z innymi pacjentami i podzielenie się swoim doświadczeniem. Dzięki temu można uzyskać cenne informacje, rady i wsparcie od osób, które przeżywają podobne trudności.

Written by
Andrzej Fal, Prof. h.c., MD, PhD, MBA, FAAAAI
Andrzej Fal, Prof. h.c., MD, PhD, MBA, FAAAAI
Andrzej Fal jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego. Posiada uprawnienia pedagogiczne w zakresie alergologii, chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego. Odbył studia podoktorskie na Johns' Hopkins University w Baltimore, USA. Odbył także szkolenie w National Heart and Lung Institute w Londynie.
MEDICAL