Rodzinna wysiękowa witreoretinopatia

Rodzinna wysiękowa witreoretinopatia (PRP) to rzadkie dziedziczne zaburzenie, które dotyka siatkówki i ciała szklistego oka. Charakteryzuje się gromadzeniem płynu w obrębie siatkówki, co prowadzi do powstawania pęcherzyków i nadmiernego wzrostu naczyń krwionośnych.

PRP jest dziedziczoną chorobą o stosunkowo wysokim ryzyku ponownego wystąpienia w rodzinach, w których już miały miejsce przypadki tej choroby. Chociaż dokładne przyczyny PRP nie są do końca znane, uważa się, że mutacje w określonych genach są odpowiedzialne za rozwój choroby.

Wprowadzenie w rodzinna wysiękowa witreoretinopatia

Objawy rodzinnej wysiękowej witreoretinopatii mogą wystąpić w różnym wieku i mogą się różnić w zależności od stopnia zaangażowania siatkówki. Objawy mogą obejmować: trudności w widzeniu w nocy, krzywiznę lub torczenie prostych linii, słabowidzenie, deformację soczewki w oku, plamki ślepia lub utratę pola widzenia. Badanie okulistyczne, w tym badanie dna oka, może pomóc w diagnozie FEVR.

 • FEVR występuje zarówno w formach dziedzicznych, jak i sporadycznych. W formach dziedzicznych choroba jest przekazywana od jednego pokolenia do drugiego zgodnie z dziedziczeniem autosomalnym dominującym, autosomalnym recesywnym lub sprzężonym z chromosomem X wzorcem dziedziczenia.
 • Zmiany w genach, takich jak FZD4, LRP5, NDP, TSPAN12 i ZNF408, są związane z rodziellą wysiękową witreoretinopatią.
Tabela 1: Specyficzne geny związane z FEVR
Gen Wpływ na rozwój naczyń krwionośnych
FZD4 Bierze udział w regulacji sygnalizacji w tkankach
LRP5 Wpływa na metabolizm kości
NDP Reguluje rozwój naczyń krwionośnych i osteoblastów
TSPAN12 Wpływa na adhezję komórek i migrację
ZNF408 Nieznane

Przyczyny i objawy rodzinnej wysiękowej witreoretinopatii

Przyczyny:

Przyczyny:

 • Genetyka: Rodzinna wysiękowa witreoretinopatia jest dziedziczona jako autosomalnie dominujący lub autosomalnie recesywny sposób, co oznacza, że ​​może być przekazywana z pokolenia na pokolenie.
 • Mutacje genów: Wiele mutacji genów, takich jak gen FZD4 i LRP5, zostało zidentyfikowanych jako przyczyna rodzinnej wysiękowej witreoretinopatii.
 • Czynniki środowiskowe: Niektóre czynniki środowiskowe, takie jak ekspozycja na promieniowanie UV lub toksyny, mogą również przyczyniać się do rozwoju tej choroby.

Objawy:

Objawy rodzinnej wysiękowej witreoretinopatii mogą się różnić w zależności od jej zaawansowania. Poniżej znajduje się lista niektórych często występujących objawów:

 1. Upośledzenie wzroku: Wczesne objawy mogą obejmować stopniowe pogorszenie ostrości wzroku lub nieostrość widzenia.
 2. Zniekształcenia w widzeniu: Pacjenci z rodzinna wysiękową witreoretinopatią mogą doświadczać zniekształceń w widzeniu, takich jak krzywe lub faliste linie.
 3. Blizny na siatkówce: Przewlekłe nagromadzenie płynu pod siatkówką może powodować pojawienie się blizn na siatkówce, co dalej utrudnia prawidłowe funkcjonowanie oka.
 4. Nietypowe światłowstręty: W niektórych przypadkach pacjenci z rodzinna wysiękową witreoretinopatią mogą doświadczać nietypowych światłowstrętów, takich jak wygląd ptasiego lotu lub rozbłyski świetlne.

W przypadku podejrzenia rodzinnej wysiękowej witreoretinopatii ważne jest, aby skonsultować się z okulistą lub specjalistą od siatkówki, aby zdiagnozować i objawy i skonsultować się z odpowiednim leczeniem.

Diagnozowanie rodzinnej wysiękowej witreoretinopatii

Otoczenie rodzinne: Jednym z pierwszych kroków w diagnozowaniu FEVR jest przeprowadzenie odpowiedniego wywiadu rodzinnej. Ważne jest, aby dowiedzieć się, czy w rodzinie występowały przypadki tej choroby. Jeśli tak, to istnieje większe ryzyko wystąpienia FEVR u innych członków rodziny. Jeśli nie ma historii choroby w rodzinie, można również zwrócić uwagę na objawy, takie jak trudności w widzeniu w ciemności, zaburzenia pola widzenia i powtarzające się krwawienia w siatkówce.

Ważne informacje:

 • Badanie dna oka: Okulistę może zalecić wykonanie badania dna oka, aby ocenić stan siatkówki i naczyń krwionośnych. To badanie umożliwia zidentyfikowanie charakterystycznych zmian i uszkodzeń spowodowanych przez FEVR.
 • Badanie genetyczne: Badanie genetyczne może pomóc w potwierdzeniu diagnozy FEVR i identyfikacji konkretnych mutacji genetycznych z nią związanych. To badanie jest szczególnie przydatne w przypadku rodzinnej historii FEVR.
 • Badanie wzroku: W ramach diagnostyki FEVR okulista może również przeprowadzić badanie wzroku, które pozwoli ocenić ostrość wzroku i inne parametry związane z funkcją wzroku.

Wczesne diagnozowanie rodzinnej wysiękowej witreoretinopatii ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia odpowiedniego leczenia i zapobieżenia postępowi choroby. Dlatego ważne jest, aby skonsultować się z okulistą w przypadku jakichkolwiek objawów lub podejrzeń dotyczących FEVR, zwłaszcza jeśli w rodzinie występowały już przypadki tej choroby.

Postępowanie w przypadku rodzinnej wysiękowej witreoretinopatii

Jednym z najważniejszych elementów postępowania w przypadku FEVR jest regularne monitorowanie stanu siatkówki i wzroku. Pacjenci z FEVR powinni regularnie odwiedzać okulistę, który będzie kontrolować postęp choroby i ewentualne zmiany w siatkówce. Ważne jest również monitorowanie ostrości wzroku oraz badanie dna oka.

 • Leczenie farmakologiczne: W niektórych przypadkach, zwłaszcza w łagodnym stadium FEVR, można zastosować leki w celu zmniejszenia wysięku w siatkówce i poprawy przepływu krwi w naczyniach krwionośnych. Przykładem takiego leku może być lek przeciwnaczyniowy, który blokuje działanie czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (vascular endothelial growth factor, VEGF).
 • Leczenie chirurgiczne: W przypadkach zaawansowanych FEVR, w których dochodzi do odwarstwienia siatkówki lub występuje znacząca trakcja naczyniowa, może być konieczne leczenie chirurgiczne. Jednym z możliwych zabiegów jest witrektomia, polegająca na usunięciu żelu szklistego wewnątrz oka i naprawie uszkodzonego obszaru siatkówki. W niektórych przypadkach może być również konieczne podawanie iniekcji środków przeciwnaczyniowych bezpośrednio do oka.

W przypadku rodzinnej wysiękowej witreoretinopatii kluczowe jest wczesne wykrycie i adekwatne leczenie, aby zapobiec utracie wzroku. Regularne monitorowanie stanu siatkówki oraz wizyty u okulisty są niezwykle ważne dla utrzymania zdrowia oczu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów lub zmian w widzeniu, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Leczenie rodzinnej wysiękowej witreoretinopatii

1. Fizyczna terapia lekami: W niektórych przypadkach leki, takie jak leki przeciwciała antywaskularne (anti-VEGF), mogą być stosowane, aby hamować wzrost naczyń krwionośnych i zmniejszyć przesięk. Leki te podaje się w postaci zastrzyków bezpośrednio do oka. Ważne jest regularne monitorowanie pacjenta i kontynuowanie terapii aż do osiągnięcia odpowiedniego efektu.

2. Retinopexia kompensacyjna: Ta procedura chirurgiczna jest stosowana w cięższych przypadkach FEVR, gdy inne metody leczenia są nieskuteczne. Polega na usunięciu luźnych fragmentów siatkówki i jej przywróceniu na właściwe miejsce w celu przywrócenia prawidłowego przepływu krwi. Retinopexia kompensacyjna jest złożonym zabiegiem, który wymaga doświadczonego chirurga oka i długotrwałej rehabilitacji.

Pamiętaj, że każdy przypadek rodzinnej wysiękowej witreoretinopatii jest inny, dlatego ważne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu ustalenia odpowiedniego planu leczenia. Niezależnie od metody leczenia, regularne monitorowanie stanu siatkówki jest kluczowe, aby wczesne wykrycie i interwencja mogły pomóc w zapobieganiu utracie wzroku.

Profilaktyka rodzinnej wysiękowej witreoretinopatii

 1. Regularne badania wzroku: Najważniejszą formą profilaktyki jest regularne i systematyczne badanie wzroku. Przeprowadzenie badania oka przez okulistę pozwala na wczesne wykrycie objawów WEVR i jak najszybsze podjęcie odpowiednich działań. Osoby z rodzinami dotkniętymi WEVR powinny mieć badanie wzroku co najmniej raz w roku.
 2. Unikanie czynników ryzyka: Wysiękowa witreoretinopatia jest często związana z czynnikami ryzyka takimi jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, nadwaga, niezdrowa dieta i nieaktywność fizyczna. Unikanie tych czynników może zmniejszyć ryzyko wystąpienia WEVR.
 3. Prowadzenie zdrowego stylu życia: Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta bogata w owoce i warzywa, unikanie stresu i odpowiednia higiena snu mogą wpływać na ogólną zdrowotność organizmu, w tym również na zdrowie oczu. Prowadzenie zdrowego stylu życia może wpływać również na redukcję ryzyka rozwoju WEVR.

Profilaktyka rodzinnej wysiękowej witreoretinopatii jest ważna w celu minimalizacji ryzyka utraty wzroku. Systematyczne badania wzroku, unikanie czynników ryzyka oraz prowadzenie zdrowego stylu życia są kluczowymi aspektami profilaktyki. W przypadku wystąpienia objawów WEVR należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w celu odpowiedniej diagnozy i leczenia.

Związane z rodzinna wysiękowa witreoretinopatia (RFWD) komplikacje

Rodzinna wysiękowa witreoretinopatia (RFWD) to rzadka dziedziczna choroba oczu, która prowadzi do trwałego uszkodzenia siatkówki i zmniejszenia ostrości wzroku. Pomimo nieznacznych objawów w początkowych stadiach choroby, jeśli zostanie nierozpoznana i nieleczone, mogą wystąpić poważne komplikacje.

1. Odwarstwienie siatkówki

Jedną z najczęstszych i poważnych komplikacji RFWD jest odwarstwienie siatkówki. W tej sytuacji zostaje oderwana od podłoża, co prowadzi do utraty funkcji wzroku. Objawy odwarstwienia siatkówki mogą obejmować mroczki, plamki przed oczami, zamglenie wzroku oraz utratę peryferyjnego widzenia. Jeśli zostanie nierozpoznane i nieleczone, odwarstwienie siatkówki może prowadzić do trwałej utraty wzroku.

2. Jaskra

2. Jaskra

Jaskra to kolejna poważna komplikacja związana z RFWD. Polega ona na uszkodzeniu nerwu wzrokowego, który przekazuje informacje wzrokowe do mózgu. W wyniku tego uszkodzenia wzrasta ciśnienie wewnątrz gałki ocznej, co prowadzi do utraty pola widzenia. Wczesne objawy jaskry mogą być łagodne i obejmować bóle głowy, trudności w widzeniu w nocy oraz powolne pogarszanie się wzroku. Jeśli nie zostanie odpowiednio kontrolowana, jaskra może prowadzić do trwałej utraty wzroku.

Badania naukowe nad rodzinna wysiękowa witreoretinopatia

Badania naukowe odgrywają kluczową rolę w lepszym zrozumieniu rodzinnego wysiękowej witreoretinopatii i w identyfikacji możliwości leczenia. To rzadka dziedziczna choroba oczu, która może prowadzić do utraty wzroku. Odkrycie nowych informacji i wiedzy na temat tej choroby może pomóc w rozwinięciu skuteczniejszych terapii i rehabilitacji pacjentów.

Jedno z ostatnich badań naukowych koncentruje się na genetycznych podstawach rodzinnej wysiękowej witreoretinopatii. Naukowcy analizują dziedziczenie tej choroby, aby zidentyfikować specyficzne mutacje genetyczne związane z jej rozwojem. Badania te mogą prowadzić do badań przesiewowych, które pomogą w identyfikacji osób narażonych na wystąpienie tej choroby i wprowadzeniu odpowiednich działań zapobiegawczych.

Ważne informacje
 • Badania naukowe mogą przyczynić się do rozwinięcia lepszych terapii dla pacjentów z rodzinna wysiękowa witreoretinopatia.
 • Badania genetyczne pozwalają naukowcom identyfikować specyficzne mutacje genetyczne związane z chorobą.
 • Znalezienie odpowiednich biomarkerów może pomóc w diagnostyce tej choroby na wczesnym etapie.

Podsumowując, badania naukowe nad rodzinna wysiękowa witreoretinopatia mają kluczowe znaczenie dla rozwoju lepszych terapii i rehabilitacji dla pacjentów. Poprzez analizę genetyczną i identyfikację mutacji genetycznych, naukowcy mają szansę zwiększyć naszą wiedzę na temat tej choroby i wprowadzić skuteczniejsze działa

Written by
Andrzej Fal, Prof. h.c., MD, PhD, MBA, FAAAAI
Andrzej Fal, Prof. h.c., MD, PhD, MBA, FAAAAI
Andrzej Fal jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego. Posiada uprawnienia pedagogiczne w zakresie alergologii, chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego. Odbył studia podoktorskie na Johns' Hopkins University w Baltimore, USA. Odbył także szkolenie w National Heart and Lung Institute w Londynie.
MEDICAL