Pierwotny makronodularny przerost nadnerczy

Pierwotny makronodularny przerost nadnerczy (PMN) jest rzadkim schorzeniem, które dotyczy nadnerczy. Jest to choroba, która charakteryzuje się występowaniem jednego lub wielu dużych guzów w nadnerczach.

Jest to przewlekła choroba, która wpływa na funkcjonowanie nadnerczy, produkujących hormony, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Guzy w nadnerczach są zazwyczaj łagodne, ale mogą powodować zwiększoną produkcję hormonów kortyzolu, aldosteronu lub androgenów.

Objawy PMN Przyczyny PMN Diagnoza PMN
 • Wzrost masy ciała
 • Problemy z krążeniem
 • Zaburzenia hormonalne
 • Nieznane
 • Genetyczne czynniki ryzyka
 • Badania krwi
 • Badanie obrazowe nadnerczy
 • Biopsja guza

PMN może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia pacjenta, takich jak nadciśnienie, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i hormonalne. Wczesna diagnoza i leczenie są kluczowe dla zapobiegania powikłaniom i poprawy jakości życia pacjenta.

Ogólne informacje o Pierwotnym makronodularnym przerost nadnerczy

PMNP jest zwykle związane z nadmierną produkcją kortyzolu, co prowadzi do wystąpienia objawów związanych z zespołem Cushinga. Może to obejmować otyłość centralną, nadciśnienie tętnicze, osłabienie mięśni, zmniejszenie gęstości kości i obniżenie odporności na infekcje. Często pacjenci z PMNP również doświadczają zaburzeń nastroju, takich jak depresja i lęk.

Dolegliwość może dotyczyć zarówno mężczyzn, jak i kobiet, częściej po pięćdziesiątym roku życia. Diagnoza PMNP zwykle polega na badaniu obrazowym za pomocą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego, które pokazują charakterystyczne zmiany w tkance nadnercza. W niektórych przypadkach jest również wykonywana biopsja, aby potwierdzić diagnozę.

Pierwotny makronodularny przerost nadnerczy jest rzadkim schorzeniem charakteryzującym się powiększeniem nadnerczy i występowaniem licznych guzków o średnicy większej niż 1 cm.

PMNP zwykle objawia się zespołem Cushinga i może prowadzić do wystąpienia otyłości centralnej, nadciśnienia tętniczego i innych powikłań zdrowotnych.

Objawy PMNP

Objawy PMNP wynikają z nadmiernego wydzielania kortyzolu przez guzy nadnerczy. Mogą być różne i obejmują:

 • Otyłość centralną
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Osłabienie mięśni
 • Zmniejszenie gęstości kości
 • Zwiększona podatność na infekcje
 • Zaburzenia nastroju, depresję, lęk

Jeśli podejrzewasz u siebie objawy PMNP, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem. Wczesna diagnoza i leczenie korzystnie wpływają na rokowanie pacjenta.

Fakty dotyczące PMNP
Powierzchnia guzków nadnerczy Średnica większa niż 1 cm
Populacja dotknięta Mężczyźni i kobiety po pięćdziesiątym roku życia
Diagnoza Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, biopsja
Objawy Otyłość centralna, nadciśnienie tętnicze, osłabienie mięśni, zmniejszenie gęstości kości, zwiększona podatność na infekcje, zaburzenia nastroju

Etiologia i patogeneza przerostu nadnerczy

Etiologia i patogeneza przerostu nadnerczy

Etiologia przerostu nadnerczy może być różnorodna. Jednym z głównych czynników ryzyka jest zespół Cushinga, który jest spowodowany nadmierną produkcją kortyzolu. Inne czynniki, takie jak guzy nadnerczy (np. gruczolaki i rak), przewlekła niewydolność płciowo-nerkowa, nadmiar androgenów i nadmiar ACTH (hormonu stymulującego korę nadnerczy), również mogą przyczyniać się do przerostu nadnerczy.

 • Nadnercza są małymi gruczołami znajdującymi się nad nerkiem
 • Główną funkcją nadnerczy jest produkcja hormonów steroidowych
 • Przerost nadnerczy to choroba charakteryzująca się nadmierną produkcją kortyzolu
 • Zespół Cushinga jest jednym z głównych czynników ryzyka przerostu nadnerczy
 • Inne czynniki, takie jak guzy nadnerczy, przewlekła niewydolność płciowo-nerkowa, nadmiar androgenów i nadmiar ACTH, również mogą przyczyniać się do przerostu nadnerczy
 1. Przerost nadnerczy, znany także jako pierwotny makronodularny przerost nadnerczy, jest rzadką chorobą
 2. Nadnercza są zaangażowane w produkcję hormonów kortyzolu, aldosteronu i hormonów płciowych
 3. Głównymi czynnikami ryzyka przerostu nadnerczy są zespół Cushinga, guzy nadnerczy, przewlekła niewydolność płciowo-nerkowa, nadmiar androgenów i nadmiar ACTH
Etiologia przerostu nadnerczy Patogeneza przerostu nadnerczy
Zespół Cushinga Nadmierna produkcja kortyzolu
Guzy nadnerczy Nadmiar androgenów
Przewlekła niewydolność płciowo-nerkowa Nadmiar ACTH

Przerost nadnerczy to rzadka choroba, charakteryzująca się nadmierną produkcją kortyzolu przez nadnercza.

Rozpoznanie Pierwotnego makronodularnego przerostu nadnerczy

Rozpoznanie PMN opiera się na szerokim spektrum badań diagnostycznych. Pierwszym krokiem jest zazwyczaj badanie krwi w celu oceny poziomu hormonów nadnerczowych, takich jak kortyzol i aldosteron. W przypadku podejrzenia PMN zaleca się również badanie obrazowe nadnerczy, takie jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny, które pomagają w identyfikacji zmiany wielkości i wyglądu nadnerczy.

Podczas diagnozowania PMN istotne jest również wykluczenie innych przyczyn przerostu nadnerczy, takich jak guz nadnerczy lub zespół Cushinga. Można to osiągnąć poprzez dodatkowe badania, takie jak próba podawania deksametazonu w celu oceny reakcji hormonów nadnerczy na hamowanie produkcji kortyzolu.

Rozpoznanie Pierwotnego makronodularnego przerostu nadnerczy jest oparte na analizie poziomu hormonów nadnerczowych, badaniach obrazowych nadnerczy oraz wykluczeniu innych przyczyn przerostu nadnerczy. Właściwe rozpoznanie jest kluczowe dla skutecznego leczenia i zarządzania tym rzadkim schorzeniem.

Leczenie pierwotnego makronodularnego przerostu nadnerczy

 1. Farmakoterapia: Leczenie farmakologiczne jest stosowane w celu obniżenia poziomu hormonów nadnerczowych. Zazwyczaj stosuje się leki, które hamują wydzielanie kortyzolu i aldosteronu, takie jak metyrapon, etomidat czy adrenalina antagonisty receptorów. Przed rozpoczęciem leczenia farmakologicznego należy przeprowadzić dokładną diagnozę i ocenić stopień zaawansowania choroby.
 2. Terapia chirurgiczna: Chirurgiczne usunięcie nadmiernie rosnących guzów nadnerczy jest jednym z głównych sposobów leczenia PMNP. Jest to zazwyczaj preferowana metoda leczenia, jeśli guz nie jest złośliwy i nie ma przerzutów. Leczenie operacyjne może pomóc w zmniejszeniu poziomu hormonów nadnerczowych i zmniejszyć ryzyko powikłań.
 3. Radioterapia: Radioterapia jest stosowana w przypadku, gdy farmakoterapia i terapia chirurgiczna nie są skuteczne lub niemożliwe do zastosowania. Polega na stosowaniu promieniowania jonizującego w celu niszczenia nadmiernie rosnących guzów nadnerczy. Radioterapia może być skuteczna w zmniejszeniu poziomu hormonów, ale może również powodować powikłania, takie jak uszkodzenie zdrowych tkanek.

W zależności od indywidualnego przypadku, lekarz podejmie decyzję o optymalnym leczeniu PMNP. Ważne jest regularne monitorowanie poziomu hormonów nadnerczowych i ocena skuteczności leczenia. W przypadku powikłań, takich jak nadciśnienie tętnicze czy zaburzenia hormonalne, może być konieczne zastosowanie dodatkowych terapii.

Komplikacje związane z Pierwotnym makronodularnym przerostem nadnerczy

1. Nadciśnienie tętnicze: Jednym z głównych powikłań PMN jest nadciśnienie tętnicze. Wynika to z nadmiernego produkcji hormonów kortyzolu i aldosteronu przez przerostłe nadnercza. Nadciśnienie tętnicze może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca, udar mózgu i niewydolność nerek.

2. Zaburzenia hormonalne: PMN może prowadzić do zaburzeń hormonalnych, zwłaszcza związanych z nadmiernym produkcją kortyzolu. W wyniku tego pacjenci mogą doświadczać objawów, takich jak otyłość, zwiększona wrażliwość na infekcje, osłabienie mięśni, trądzik i zaburzenia nastroju.

3. Ryzyko nowotworu nadnerczy: Chociaż większość przypadków PMN jest łagodna i niezwiązana z nowotworem, istnieje niewielkie ryzyko rozwoju raka nadnerczy. Dlatego ważne jest regularne monitorowanie pacjentów z diagn

Prognoza dla pacjentów z Pierwotnym makronodularnym przerostem nadnerczy

Pierwotny makronodularny przerost nadnerczy (PMN) to rzadkie schorzenie charakteryzujące się obecnością dużych guzów w nadnerczach. Pacjenci z tą chorobą często obawiają się o swoją prognozę i możliwość powikłań. Jednakże, wiele zależy od rozpoznania i odpowiedniego leczenia.

Prognoza dla pacjentów z PMN jest zróżnicowana. Wczesne rozpoznanie i leczenie mogą prowadzić do dobrego rokowania. Choroba może być objawowa lub bezobjawowa, dlatego ważne jest regularne monitorowanie pacjenta i kontrola guzów w nadnerczach. Jeśli guzy są łagodne i nie rosną, pacjent może nie wymagać interwencji chirurgicznej. Jednak, jeśli guzy stają się złośliwe lub powodują poważne objawy, może być konieczna operacja usunięcia nadnerczy.

W przypadkach, gdy PMN jest towarzyszy innym schorzeniom, takim jak zespół Cushinga, prognoza może być gorsza. Po leczeniu zespołu Cushinga, guzy nadal mogą pozostawać i pacjent musi być regularnie monitorowany. Ważne jest również, aby pacjent zachował zdrowy styl życia, w tym dbałość o dietę i regularną aktywność fizyczną, aby zmniejszyć ryzyko powikłań.

Wskazania do operacji u chorych z Pierwotnym makronodularnym przerostem nadnerczy

Wskazania do operacji u chorych z pierwotnym makronodularnym przerostem nadnerczy obejmują:

 • Brak odpowiedzi na leczenie farmakologiczne: Gdy farmakologiczne podejście do leczenia przerostu nadnerczy nie przynosi żadnych znaczących rezultatów, operacja może być jedynym pozostałym rozwiązaniem. W niektórych przypadkach farmakologiczne leki mogą być nieskuteczne lub powodować znaczne skutki uboczne, co sprawia, że operacja jest jedyną opcją pozwalającą opanować nadmierną produkcję kortyzolu.
 • Obecność objawów ze strony układu moczowego: Przerost nadnerczy może powodować różnego rodzaju objawy, takie jak ból w okolicy lędźwiowej, obecność krwi w moczu, trudności z oddawaniem moczu itp. Jeśli te objawy są poważne i wpływają na jakość życia pacjenta, operacja może być konieczna w celu usunięcia guzów i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania układu moczowego.
 • Podejrzenie lub obecność nowotworu złośliwego w nadnerczach: W rzadkich przypadkach guzy nadnerczy mogą okazać się nowotworami złośliwymi. W takich sytuacjach konieczna jest szybka operacja w celu usunięcia guza i zapobieżenia dalszemu rozwojowi nowotworu.

Operacja w przypadku pierwotnego makronodularnego przerostu nadnerczy ma na celu usunięcie guzów nadnerczy, które są odpowiedzialne za nadmierną produkcję kortyzolu. Przeprowadzenie operacji może przyczynić się do poprawy zdrowia pacjenta, zmniejszenia objawów ze strony układu moczowego oraz zmniejszenia ryzyka rozwoju nowotworu złośliwego. Ostateczna decyzja o konieczności operacyjnego leczenia przerostu nadnerczy powinna być podejmowana przez lekarza endokrynologa lub onkologa, którzy ocenią stan pacjenta i ustalą optymalny plan leczenia.

Rekomendacje dotyczące urządzeń wskazań operacyjnych w pierwotnym makronodularnym przeroście nadnerczy

Rekomendacje dotyczące urządzeń wskazań operacyjnych w pierwotnym makronodularnym przeroście nadnerczy

Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej operacji należy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak wiek pacjenta, obecność objawów klinicznych, narastające komplikacje, rozmiar guza, obecność nowotworu, a także preferencje pacjenta. W przypadku osób starszych, u których ryzyko operacji jest znacznie większe, należy indywidualnie ocenić korzyści i ryzyko związane z interwencją chirurgiczną.

 1. Wskazania operacyjne w przypadku PMN:
  • Obecność nadnerczaków o średnicy większej niż 4 cm
  • Obecność nadnerczaków o charakterystyce sugerującej nowotwór (szybka progresja, obecność przerzutów)
  • Ciągły wzrost guzów nadnerczowych lub nasilające się objawy kliniczne, takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca lub zaburzenia hormonalne
  • Obecność cech zespołów genetycznych predysponujących do rozwoju nowotworów nadnerczowych, takich jak zespół von Hippel-Lindaua, zespół Li-Fraumeniego lub zespół Carneya
 1. Przeciwwskazania do operacji w przypadku PMN:
  • Zły stan ogólny pacjenta (duże ryzyko operacyjne)
  • Znaczne powikłania choroby, które mogą być cięższe do kontrolowania niż samo usunięcie guza
  • Niewielki rozmiar guzów, które nie wywołują objawów klinicznych i nie ma podejrzenia co do ich złośliwości

Podsumowując, w przypadku pacjentów z pierwotnym makronodularnym przerostem nadnerczy, operacja może być zalecana w przypadku dużych guzów, podejrzenia nowotworu, nasilających się objawów klinicznych lub obecności cech predysponujących do rozwoju nowotworów. Należy jednak dokładnie ocenić korzyści i ryzyko operacji dla każdego pacjenta i uwzględnić preferencje i stan ogólny pacjenta. Pacjenci powinni być informowani o wszystkich dostępnych opcjach terapeutycznych i wspólnie z lekarzem podjąć decyzję dotyczącą interwencji chirurgicznej.

Written by
Andrzej Fal, Prof. h.c., MD, PhD, MBA, FAAAAI
Andrzej Fal, Prof. h.c., MD, PhD, MBA, FAAAAI
Andrzej Fal jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego. Posiada uprawnienia pedagogiczne w zakresie alergologii, chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego. Odbył studia podoktorskie na Johns' Hopkins University w Baltimore, USA. Odbył także szkolenie w National Heart and Lung Institute w Londynie.
MEDICAL