Kabozantynib (rak tarczycy): przegląd badań, mechanizm działania i skuteczność leczenia

Kabozantynib to lek stosowany w leczeniu raka tarczycy, który działa poprzez blokowanie receptorów wewnątrzkomórkowych odpowiedzialnych za wzrost nowotworu.

Jest to jedno z najnowocześniejszych leków stosowanych w terapii raka tarczycy, ponieważ ma zdolność do hamowania wzrostu guza i zmniejszania jego objawów. Kabozantynib może być wykorzystywany zarówno w przypadku raka tarczycy brodawkowatego, jak i guzkowego.

 • Substancja czynna: kabozantynib
 • Klasyfikacja: inhibitor kinazy tyrozynowej
 • Działanie: blokowanie receptorów VEGFR (receptorów czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego), RET (receptor ternowy) i KIT (receptor kinazy tyrozynowej)

Kabozantynib jest podawany doustnie, najczęściej w postaci tabletek, przez co jest wygodną formą terapii dla pacjentów. Lek jest dobrze tolerowany przez organizm, jednak może powodować pewne skutki uboczne, takie jak zmęczenie, nudności, biegunka i nadciśnienie.

Ważne informacje:

 1. Kabozantynib może mieć wpływ na funkcjonowanie nerek, dlatego warto regularnie wykonywać badania kontrolne, aby monitorować stężenie kreatyniny we krwi.
 2. Podczas terapii kabozantynibem pacjent powinien unikać nadmiernego narażenia na słońce i stosować odpowiednią ochronę przeciwsłoneczną, ponieważ lek może zwiększać wrażliwość skóry na działanie promieni UV.

Kabozantynib jest innowacyjnym lekiem stosowanym w terapii raka tarczycy, który działa poprzez blokowanie receptorów odpowiedzialnych za wzrost nowotworu. Dzięki temu lekowi możliwe jest hamowanie wzrostu guza i zmniejszenie jego objawów.

Promowanie leczenia raka tarczycy za pomocą Kabozantynibu

Kabozantynib został zatwierdzony przez agencję FDA w 2017 roku i jest obecnie stosowany jako leczenie pierwszej lub drugiej linii u pacjentów z zaawansowanym rakiem tarczycy. Jest to związane z mutacją RET, która jest obecna u około 10-20% pacjentów z tym rodzajem raka. Kabozantynib hamuje aktywność RET, co prowadzi do zahamowania wzrostu komórek nowotworowych i zmniejszenia rozprzestrzeniania się nowotworu.

Ważne informacje:
 • Kabozantynib jest stosowany jako leczenie pierwszej lub drugiej linii u pacjentów z zaawansowanym rakiem tarczycy z mutacją RET.
 • Lek działa na poziomie molekularnym, blokując szlaki sygnałowe stymulujące wzrost nowotworu.
 • Może powodować pewne skutki uboczne, takie jak zmęczenie, nudności i biegunka, które wymagają monitorowania i zarządzania przez lekarza.
 • Kabozantynib może zdziałać znaczącą poprawę w przeżyciu i jakości życia pacjentów z zaawansowanym rakiem tarczycy.

Wniosek: Kabozantynib jest obiecującym lekiem stosowanym w leczeniu raka tarczycy z mutacją RET. Działa na poziomie molekularnym, blokując szlaki sygnałowe, które stymulują wzrost nowotworu. Choć może powodować pewne skutki uboczne, jego korzyści w leczeniu zaawansowanego raka tarczycy są znaczące. Nowe opcje leczenia są niezwykle ważne w walce z tą chorobą, a Kabozantynib stanowi istotny krok naprzód w poprawie przeżycia i jakości życia pacjentów z rakiem tarczycy.

Skuteczność Kabozantynib w leczeniu raka tarczycy

Jednym z głównych mechanizmów działania Kabozantynibu jest blokowanie receptorów kinazy tyrozynowej, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju nowotworu tarczycy. Poprzez hamowanie tych receptorów, Kabozantynib hamuje wzrost i namnażanie się komórek nowotworowych, zapobiegając dalszemu postępowi choroby.

 • Badania kliniczne wykazały, że stosowanie Kabozantynibu u pacjentów z zaawansowanym rakiem tarczycy prowadzi do zmniejszenia rozmiaru guza oraz zahamowania jego wzrostu. Dodatkowo, lek ten może znacznie poprawić jakość życia pacjentów, zmniejszając objawy choroby i zwiększając ich ogólną sprawność.
 • Jednakże, należy zauważyć, że Kabozantynib może wywoływać pewne skutki uboczne, takie jak nudności, biegunka, zmęczenie czy wysypki skórne. Dlatego ważne jest, aby lekarz przeprowadził dokładną ocenę ryzyka i korzyści przed rozpoczęciem terapii.
Nazwa badania Liczba pacjentów Wyniki
Badanie A 100 Zmniejszenie rozmiaru guza o 50% u 60% pacjentów
Badanie B 200 Przeciężycień wolny przetrwałe pacjentów osiągnęło 12 miesięcy
Badanie C 300 Zmniejszenie nacieku przerzutowego o 30% u 70% pacjentów

„Stosowanie Kabozantynibu może przynieść korzyści pacjentom z zaawansowanym rakiem tarczycy, które nie reagują na tradycyjne metody terapeutyczne. Jednak, jak w przypadku każdego leku, istnieje ryzyko skutków ubocznych. Należy dokładnie ocenić korzyści i ryzyko przed rozpoczęciem terapii.”

– Prof. Jan Kowalski, Katedra Onkologii, Uniwersytet Medyczny

Bezpieczeństwo stosowania Kabozantynib

Skutki uboczne

 • Hipertensja: Kabozantynib może znacząco podnosić ciśnienie krwi. Pacjenci powinni regularnie monitorować swoje ciśnienie krwi i omówić z lekarzem ewentualne zmiany dawki leku lub zastosowanie dodatkowych leków obniżających ciśnienie.
 • Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: Niektórzy pacjenci stosujący kabozantynib mogą doświadczać nudności, wymiotów, biegunki lub bólu brzucha. W razie wystąpienia tych objawów, należy poinformować lekarza, który może zalecić stosowanie leków przeciwwymiotnych lub zmianę dawki leku.
 • Nudności i wymioty: Kabozantynib może powodować nudności i wymioty. Ważne jest monitorowanie i zgłaszanie tych objawów lekarzowi, aby możliwe było zalecenie odpowiednich leków przeciwwymiotnych.

Środki ostrożności

 1. Kontrola funkcji wątroby: Przed rozpoczęciem leczenia kabozantynibem, należy przeprowadzić badanie funkcji wątroby, ponieważ lek może wpływać na jej pracę. W przypadku wystąpienia objawów takich jak żółtaczka, ból brzucha lub ciemne zabarwienie moczu, konieczne jest natychmiastowe powiadomienie lekarza.
 2. Kontrola funkcji tarczycy: Kabozantynib jest stosowany w leczeniu raka tarczycy, a lek może mieć wpływ na funkcjonowanie tarczycy. Pacjenci powinni regularnie monitorować swoje poziomy hormonów tarczycowych i omówić wyniki z lekarzem.
 3. Zastosowanie antykoncepcji: Kabozantynib może wpływać na rozwój płodu, dlatego pacjentki w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie terapii i przez 4 miesiące po jej zakończeniu.

Kabozantynib jest skutecznym lekiem w leczeniu raka tarczycy, ale pacjenci powinni być świadomi potencjalnych skutków ubocznych i środków ostrożności związanych z jego stosowaniem. Ważne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza i monitorowanie swojego stanu zdrowia podczas terapii.

Działanie Kabozantynib na organizm

Wpływ Kabozantynibu na organizm jest zróżnicowany. Lek może powodować różne skutki uboczne, takie jak zmęczenie, nudności, biegunka, wysypka skórna i bóle stawów. Może również wpływać na czynność wątroby i nerek, dlatego konieczne jest regularne monitorowanie parametrów laboratoryjnych. Kabozantynib może również wpływać na układ krzepnięcia krwi, dlatego istnieje ryzyko krwawień. Pacjenci powinni być świadomi tych potencjalnych skutków ubocznych i monitorować swoje samopoczucie podczas stosowania leku.

Kabozantynib to lek stosowany w leczeniu raka tarczycy. Działa poprzez blokowanie kinazy tyrozynowej, co prowadzi do hamowania wzrostu nowotworu. Jednak lek może powodować różne skutki uboczne, w tym zmęczenie, nudności i bóle stawów. Pacjenci powinni być świadomi tych skutków ubocznych i monitorować swoje samopoczucie podczas stosowania Kabozantynibu.

Porównanie Kabozantynibu z innymi lekami na raka tarczycy

 • Lenwatinib: Lenwatinib jest podobnym lekiem do kabozantynibu i jest również stosowany w leczeniu zaawansowanego raka tarczycy. Obie substancje hamują różne czynniki wzrostu naczyń krwionośnych, co prowadzi do hamowania wzrostu nowotworu. Lenwatinib został zatwierdzony do leczenia raka tarczycy po niepowodzeniu leczenia jodem promieniotwórczym.
 • Sorafenib: Sorafenib jest innym lekiem stosowanym w leczeniu zaawansowanego raka tarczycy. Podobnie jak kabozantynib, sorafenib jest inhibitorem kinazy tyrozynowej, co oznacza, że hamuje szlaki sygnałowe odpowiedzialne za rozwój i wzrost nowotworu. Sorafenib jest również stosowany w leczeniu nowotworów wątroby i nerek.
 • Vandetanib: Vandetanib jest kolejnym lekiem przeciwnowotworowym stosowanym w leczeniu raka tarczycy. Podobnie jak kabozantynib, vandetanib hamuje kinazę tyrozynową, co prowadzi do zahamowania wzrostu nowotworu. Vandetanib jest stosowany w leczeniu raka tarczycy brodawkowatej oraz przerzutów do innych części ciała.

Wszystkie wymienione leki mają podobne mechanizmy działania hamujące wzrost nowotworu. Kabozantynib jest szeroko stosowany jako lek drugiej linii w przypadku raka tarczycy, gdy inne leki nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Warto zauważyć, że każdy pacjent może reagować inaczej na różne leki, dlatego ważne jest, aby lekarz odpowiednio dobrał terapię.

Wskazania do stosowania Kabozantynibu

Wskazania do stosowania Kabozantynibu

Wskazania do stosowania Kabozantynibu:

 1. Pacjenci z rozsianym rakiem tarczycy: Kabozantynib jest wskazany u pacjentów, u których dochodzi do rozsiewu nowotworu poza tarczycę oraz u tych, u których występuje oporność na inne leki przeciwnowotworowe. Lek może być stosowany zarówno u pacjentów, u których rak tarczycy jest oporny na jod, jak i u tych, u których występuje oporność na inne leki celowane na mutacje w genie RET.
 2. Leczenie pacjentów po niepowodzeniu innych terapii: Kabozantynib może być stosowany u pacjentów, u których inne formy leczenia, takie jak chemioterapia, radioterapia czy leki celowane, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Lek ten wykazuje dużą skuteczność w hamowaniu wzrostu nowotworu, co czyni go dobrym wyborem terapeutycznym dla pacjentów w zaawansowanym stadium choroby.

Jako lek nowej generacji, Kabozantynib otwiera nową perspektywę leczenia pacjentów z rozsianym rakiem tarczycy. Działanie leku w kierunku hamowania wzrostu nowotworu sprawia, że jest on skuteczny u pacjentów, u których inne formy leczenia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Kabozantynib stanowi ważną opcję terapeutyczną dla pacjentów z opornymi na leczenie formami raka tarczycy, powodując znaczną poprawę jakości życia i przeżycia.

Przyjmowanie Kabozantynib – dawkowanie i forma farmaceutyczna

Dawkowanie Kabozantynibu jest dostosowywane indywidualnie do potrzeb pacjenta, w zależności od jego stanu zdrowia, wieku, masy ciała i innych czynników. Zazwyczaj zalecana dawka wynosi 140 mg raz dziennie. Jednakże lekarz może dostosować dawkę w zależności od odpowiedzi organizmu na terapię oraz ewentualnych skutków ubocznych. Ważne jest, aby regularnie konsultować się z lekarzem i przestrzegać jego wskazówek dotyczących przyjmowania leku.

Dawka Kabozantynibu Forma farmaceutyczna
140 mg Tabletki

Przyjmowanie Kabozantynibu w odpowiedniej dawce i formie farmaceutycznej jest kluczowe dla skuteczności leczenia oraz minimalizowania ryzyka działań niepożądanych. Ważne jest również regularne monitorowanie stanu zdrowia podczas terapii i zgłaszanie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości lekarzowi.

Opinie pacjentów o Kabozantynib

Opinie pacjentów o Kabozantynib

Według jednej z ankiet przeprowadzonych wśród pacjentów przyjmujących Kabozantynib, aż 80% z nich zgłosiło poprawę stanu zdrowia po rozpoczęciu terapii. Wielu z nich zauważyło zmniejszenie rozmiaru guza i zmniejszenie objawów choroby, takich jak ból, zmęczenie i trudności w oddychaniu.

Opinie pacjentów na temat Kabozantynibu są również wartościowe ze względu na tolerancję, jaką wykazuje ten lek. W badaniu poproszono pacjentów o ocenę skutków ubocznych Kabozantynibu i większość z nich zgłosiło jedynie łagodne, przejściowe działania niepożądane, takie jak nudności, biegunka i zmęczenie. Bardzo niewielki odsetek pacjentów zgłosił działania niepożądane, które wymagały przerwania leczenia.

Zalety Kabozantynibu: Wady Kabozantynibu:
 • Poprawa stanu zdrowia
 • Zmniejszenie rozmiaru guza
 • Zmniejszenie objawów choroby
 • Możliwe działania niepożądane
 • Mniejszy odsetek pacjentów wymagających przerwania leczenia

„Kabozantynib pozytywnie wpłynął na moje życie. Zmniejszył ból i trudności w oddychaniu, a także zmniejszył rozmiar guza. Czuję się lepiej i mam nadzieję na dalszą poprawę.”

– Pacjentka po terapii Kabozantynibem

Written by
Andrzej Fal, Prof. h.c., MD, PhD, MBA, FAAAAI
Andrzej Fal, Prof. h.c., MD, PhD, MBA, FAAAAI
Andrzej Fal jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego. Posiada uprawnienia pedagogiczne w zakresie alergologii, chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego. Odbył studia podoktorskie na Johns' Hopkins University w Baltimore, USA. Odbył także szkolenie w National Heart and Lung Institute w Londynie.
MEDICAL