Dystrofia neuroaksonalna u dzieci

Dziecięca dystrofia neuroaksonalna to rzadka, postępująca choroba układu nerwowego, która występuje głównie u dzieci. Charakteryzuje się degeneracją aksonów neuronów, co prowadzi do różnorodnych objawów neurologicznych i upośledzenia funkcji motorycznych.

Choroba jest spowodowana mutacjami w różnych genach, które są odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej struktury i funkcji aksonów. Zaburzenie prowadzi do zaburzeń przewodzenia impulsów nerwowych, co wpływa na komunikację między mózgiem a innymi częściami ciała.

Typowe objawy dziecięcej dystrofii neuroaksonalnej obejmują opóźniony rozwój ruchowy, osłabienie mięśni, problemy z równowagą i koordynacją, drżenie mięśniowe, trudności w mówieniu, a także problemy ze wzrokiem i słuchem. Innymi objawami mogą być również problemy z oddychaniem, trudności w połykaniu i kłopoty z nauką.

Diagnoza choroby opiera się na obserwacji objawów klinicznych, wynikach badań neurologicznych oraz badań genetycznych. Obecnie nie istnieje żadne skuteczne leczenie dla dziecięcej dystrofii neuroaksonalnej. Opieka skupia się na łagodzeniu objawów i zapewnianiu wsparcia, aby poprawić komfort i jakość życia pacjentów.

W przypadkach dziecięcej dystrofii neuroaksonalnej, współpraca z zespołem lekarzy specjalistów, takich jak neurolog, genetyk, okulista i fizjoterapeuta, jest kluczowa dla skutecznej opieki, monitorowania i zarządzania chorobą.

Co to jest dziecięca dystrofia neuroaksonalna?

Co to jest dziecięca dystrofia neuroaksonalna?

Jednym z głównych objawów CAND jest opóźnienie rozwoju psychoruchowego u dzieci. Pacjenci z CAND mogą mieć trudności z ruchem, jak również problemy z nauką, mową i percepcją. W miarę upływu czasu objawy postępują i mogą prowadzić do znaczących deficytów funkcji neurologicznych.

Ważne informacje:

 • CAND jest spowodowana nieprawidłowościami w genach związanych z syntezą lub metabolizmem białek strukturalnych włókien nerwowych
 • Choroba ta jest wyleczalna jedynie w niewielkim stopniu, a leczenie polega głównie na łagodzeniu objawów i wspieraniu funkcji neurologicznych
 • Terapia fizyczna, zajęciowa i logopedyczna mogą być skutecznymi metodami leczenia CAND

Objawy dziecięcej dystrofii neuroaksonalnej

Oto lista głównych objawów dziecięcej dystrofii neuroaksonalnej:

 • Opóźnienie umysłowe: Dzieci z NAD często mają nieprawidłowe tempo rozwoju umysłowego, co oznacza, że są wolniejsze od rówieśników w osiąganiu klasycznych kamieni milowych rozwoju, takich jak mówienie pierwszego słowa czy chodzenie.
 • Zaburzony ruch: Dzieci z NAD mogą mieć problemy z utrzymaniem równowagi, niepewność chodu, trudności z koordynacją i drżeniem mięśni.
 • Zaburzenia wzroku: NAD może wpływać na oczy, powodując problemy z widzeniem, takie jak krótkowzroczność, dalekowzroczność, a nawet ślepotę.

Przyczyny dziecięcej dystrofii neuroaksonalnej

Jednym z możliwych czynników jest genetyka. NDAN jest spowodowana mutacjami w genach związanych z transportem białek w obrębie aksonów, co prowadzi do degeneracji i obumierania neuronów. Badania dowodzą, że mutacje w genach PLA2G6, INPP5K i C19orf12 są szczególnie związane z rozwojem NDAN. Jednak nie wszyscy pacjenci z NDAN mają te mutacje genetyczne, co sugeruje, że istnieją inne czynniki, które również odgrywają rolę w rozwoju tej choroby.

Podobnie jak w przypadku wielu innych chorób neurodegeneracyjnych, stres oksydacyjny również może odgrywać rolę w patogenezie NDAN. Zbyt duża aktywność wolnych rodników w organizmie może prowadzić do uszkodzenia białek i lipidów w obrębie aksonów, co z kolei prowadzi do ich degeneracji. Ponadto, przewlekłe zapalenie również może przyczynić się do uszkodzenia neuronów. Jednak dalsze badania są konieczne, aby lepiej zrozumieć związki pomiędzy stresem oksydacyjnym, zapaleniem a występowaniem NDAN.

Metody diagnozowania dziecięcej dystrofii neuroaksonalnej

W celu diagnozowania dziecięcej dystrofii neuroaksonalnej, lekarze często stosują różne metody i testy. Wzrokowe badania neurologopedyczne mogą wykazać pierwsze oznaki NDAN w postaci zaburzeń wzroku i osłabionej ruchomości gałek ocznych. Obrazowanie mózgu, takie jak rezonans magnetyczny (MRI), może również być wykorzystane do identyfikacji charakterystycznych zmian strukturalnych w mózgu, takich jak atrofia lub hipomielinizacja.

 • Analiza genetyczna: Badania genetyczne stanowią kluczową metodę diagnozowania NDAN. Lekarze badają określone warianty genetyczne związane z tą chorobą, takie jak mutacje w genach PLA2G6, FA2H lub C19orf12. Obecność tych mutacji potwierdza diagnozę NDAN.
 • Oznaczenie markersów biochemicznych: W przypadku podejrzenia NDAN, lekarze mogą badać poziomy różnych markerów biochemicznych, takich jak stężenie żelaza w płynie mózgowo-rdzeniowym. Podwyższone stężenie żelaza może wskazywać na obecność NDAN.
 • Badania elektroencefalograficzne (EEG): EEG może być wykorzystane do monitorowania aktywności mózgu i wykrywania nieprawidłowości związanych z NDAN. U dzieci z NDAN często obserwuje się zmniejszoną aktywność alfa i wzmożoną aktywność theta.

Przy diagnozowaniu dziecięcej dystrofii neuroaksonalnej ważne jest, aby zintegrować różne metody i informacje kliniczne. Ze względu na rzadkość i zróżnicowane objawy choroby, współpraca różnych specjalistów, takich jak neurolog, genetyk i radiolog, jest kluczowa dla prawidłowej diagnozy i opieki nad pacjentem.

Leczenie dziecięcej dystrofii neuroaksonalnej

Leczenie dziecięcej dystrofii neuroaksonalnej

Dziecięca dystrofia neuroaksonalna (NDAN) to rzadka, genetyczna choroba neurodegeneracyjna, która dotyka głównie dzieci i prowadzi do postępującego uszkodzenia nerwów. W związku z brakiem skutecznego leczenia NDAN, aktualnie istniejące metody terapeutyczne koncentrują się głównie na zarządzaniu objawami i wspomaganiu pacjentów oraz ich rodzin.

Jednym z kluczowych aspektów leczenia dziecięcej dystrofii neuroaksonalnej jest zapewnienie odpowiedniej opieki i rehabilitacji. Dzieci z NDAN często mają trudności z kontrolą mięśni, utratą zdolności do chodzenia i mówienia, a także trudnościami w funkcjonowaniu intelektualnym. W związku z tym, rehabilitacja oparta na terapii zajęciowej, fizjoterapii i logopedii może pomóc w poprawie jakości życia tych pacjentów.

 • Terapia zajęciowa: terapia zajęciowa może pomóc w zwiększeniu samodzielności pacjentów poprzez poprawę ich umiejętności manipulacyjnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej i funkcji poznawczych.
 • Fizjoterapia: przeciwdziała utracie zdolności ruchowych poprzez ćwiczenia wzmacniające mięśnie, poprawiające równowagę i koordynację ruchową, a także utrzymujące ruchomość stawów.
 • Logopedia: terapia logopedyczna ma na celu wspieranie komunikacji werbalnej i niewerbalnej u dzieci z NDAN. Może obejmować ćwiczenia artykulacyjne, rozumienie i produkcję języka, a także naukę metod alternatywnej komunikacji, takich jak tablice komunikacyjne lub urządzenia wspomagające mowę.

Niemniej jednak, ze względu na postępujący charakter choroby NDAN, wciąż istnieje potrzeba dalszych badań nad skutecznymi terapiami mającymi wpływ na samo postępowanie choroby. Duże nadzieje związane są z terapiami genowymi, które potencjalnie mogą korygować defekty genetyczne odpowiedzialne za NDAN. Wielu naukowców i specjalistów medycznych pracuje nad rozwinięciem nowych technologii i terapii, które mogą przyczynić się do lepszego rozumienia i leczenia dziecięcej dystrofii neuroaksonalnej.

Prognoza dla dzieci z dystrofią neuroaksonalną

 • Wielu pacjentów z dystrofią neuroaksonalną umiera przed osiągnięciem wieku dorosłego z powodu powikłań neurologicznych.
 • Pacjenci z tą chorobą zwykle mają znaczne trudności w utrzymaniu równowagi i koordynacji ruchowej, co wpływa negatywnie na ich zdolność do samodzielnego poruszania się.
 • Ważne jest, aby pacjenci otrzymywali odpowiednie leczenie podtrzymujące, takie jak terapia fizyczna i rehabilitacja, aby utrzymać jak najwyższą jakość życia i maksymalnie zwiększyć ich zdolności funkcjonalne.

Mimo że prognoza dla dzieci z dystrofią neuroaksonalną jest zwykle niepomyślna, każde dziecko jest jednostką i może różnić się w stopniu nasilenia objawów. Dlatego ważne jest, aby zapewnić odpowiednie wsparcie pacjentom i ich rodzinom, zarówno pod względem medycznym, jak i emocjonalnym, aby pomóc im radzić sobie z wyzwaniami, jakie niesie ta choroba.

Wsparcie dla rodzin z dziećmi z dystrofią neuroaksonalną

Rodziny mające dziecko z dystrofią neuroaksonalną często potrzebują wsparcia zarówno pod względem medycznym, jak i emocjonalnym. Ze względu na rzadkość tego schorzenia, mogą czuć się izolowane i zdezorientowane w procesie leczenia. W związku z tym, istnieje wiele organizacji i grup wsparcia, które mogą pomóc tym rodzinom w tym trudnym czasie.

 1. Grupy wsparcia dla rodzin: Wiele organizacji oferuje grupy wsparcia dla rodzin dotkniętych dystrofią neuroaksonalną. Te grupy zapewniają platformę, na której rodziny mogą się spotkać, wymieniać doświadczenia, udzielać wsparcia i uczyć się od siebie nawzajem. Mogą również zapewnić dostęp do specjalistów, takich jak psycholodzy czy pracownicy socjalni, którzy mogą pomóc rodzinom w radzeniu sobie z emocjonalnymi i praktycznymi wyzwaniami związanymi z opieką nad chorym dzieckiem.
 2. Programy edukacyjne: Dla rodzin z dziećmi z dystrofią neuroaksonalną ważne jest dostarczenie informacji na temat schorzenia oraz sposobów postępowania i leczenia. W tym celu organizowane są różne programy edukacyjne, które mogą pomóc rodzinom zyskać wiedzę na temat choroby i możliwości terapeutycznych. Te programy mogą obejmować warsztaty, szkolenia online, poradnictwo i materiały edukacyjne.

Istnieje również wiele organizacji charytatywnych, które mogą pomóc w zakupie drogich leków i sprzętu medycznego, zapewnić transport do specjalistycznych ośrodków oraz sfinansować rehabilitację i terapię dla dzieci z dystrofią neuroaksonalną. Te organizacje mogą również zapewnić wsparcie finansowe i praktyczne dla rodzin, które mają trudności w pokryciu kosztów związanych z chorobą. Warto pamiętać, że rodzinom z dziećmi z dystrofią neuroaksonalną nie jest zostawione same sobie i że istnieje wiele form wsparcia, które mogą pomóc im w codziennym życiu i leczeniu swojego dziecka.

Badania naukowe nad dziecięcą dystrofią neuroaksonalną

Badania naukowe nad dziecięcą dystrofią neuroaksonalną

Naukowcy na całym świecie prowadzą badania, aby zrozumieć lepiej mechanizmy występowania dziecięcej dystrofii neuroaksonalnej. Obecnie istnieje wiele podejść badawczych, które mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia tej choroby.

 1. Jednym z obszarów badań jest genetyka. Badania w tym obszarze koncentrują się na identyfikacji mutacji genetycznych, które mogą być odpowiedzialne za występowanie NCL. Zidentyfikowanie tych mutacji może pomóc w opracowaniu testów genetycznych, które ułatwią diagnozowanie dzieci z podejrzeniem NCL.
 2. Inne badania skupiają się na mechanizmach molekularnych, które prowadzą do degeneracji tkanki nerwowej. Naukowcy starają się zidentyfikować konkretne drogi sygnalizacyjne, enzymy lub białka, które są związane z rozwojem NCL. Odkrycie tych mechanizmów może prowadzić do opracowania nowych terapii, które mogą hamować progresję choroby.
 3. Badania nad modelami zwierzęcymi stanowią również kluczową część badań nad dziecięcą dystrofią neuroaksonalną. Tworzenie modeli zwierzęcych, które wiernie odzwierciedlają cechy NCL, umożliwia naukowcom badanie choroby w kontrolowanych warunkach. To może pomóc w identyfikacji potencjalnych terapii, które mogą rozwinąć się w skuteczne leczenie dla pacjentów z NCL.

Pomimo tego, że NCL pozostaje rzadką i niezbadaną chorobą, badania naukowe nad dziecięcą dystrofią neuroaksonalną są prowadzone w celu zrozumienia lepiej mechanizmów tej choroby i opracowania bardziej skutecznych terapii.

Written by
Andrzej Fal, Prof. h.c., MD, PhD, MBA, FAAAAI
Andrzej Fal, Prof. h.c., MD, PhD, MBA, FAAAAI
Andrzej Fal jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego. Posiada uprawnienia pedagogiczne w zakresie alergologii, chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego. Odbył studia podoktorskie na Johns' Hopkins University w Baltimore, USA. Odbył także szkolenie w National Heart and Lung Institute w Londynie.
MEDICAL