Choroba Pelizaeusa-Merzbachera typu 1: objawy, diagnoza, leczenie

Choroba Pelizaeusa-Merzbachera (PMD) typu 1 jest genetycznym zaburzeniem demielinizacyjnym o dziedziczeniu ligazowym X, które wpływa na układ nerwowy. Jest to rzadka choroba, która dotyka głównie chłopców.

Choroba Pelizaeusa-Merzbachera typu 1 objawia się stopniowym uszkodzeniem osłonki mielinowej włókien nerwowych. To prowadzi do zaburzeń w przewodnictwie nerwowym i objawów neurologicznych.

Objawy PMD typu 1 mogą się pojawić zaraz po urodzeniu lub w pierwszym roku życia. Najczęstsze objawy to osłabienie mięśni, spowolnienie wzrastania i problemy z motoryką, takie jak drżenie i drgawki. Inni pacjenci mogą mieć opóźnienie w rozwoju mowy i umiejętności poznawczych.

Większość przypadków PMD typu 1 jest spowodowana mutacją w genie proteolipidu białka 1 (PLP1). To białko jest niezbędne do prawidłowej budowy i funkcjonowania osłonki mielinowej. Mutacje w genie PLP1 prowadzą do nieprawidłowej produkcji białka, co skutkuje uszkodzeniem mieliny w mózgu i rdzeniu kręgowym.

 1. Podtypy PMD typu 1 mają różne objawy i przebieg choroby. Ryzyko wystąpienia rodzinnego PMD typu 1 jest większe u rodzeństwa chłopców z chorobą, głównie u matki.
 2. Diagnostyka PMD typu 1 obejmuje badania kliniczne, badania neurologiczne, testy genetyczne i badania obrazowe, takie jak MRI.
 3. Niestety, nie ma leku na PMD typu 1, ale można stosować terapię objawową, taką jak fizjoterapia i rehabilitacja. Jeśli występują drgawki lub drżenia, można również przepisać leki.

Choroba Pelizaeusa-Merzbachera typu 1 jest chorobą genetyczną, która wpływa na osłonkę mielinową włókien nerwowych. Jest to rzadka choroba, której objawy pojawiają się już we wczesnym dzieciństwie. Warianty PMD typu 1 mają różne objawy i leczenie opiera się głównie na łagodzeniu symptomatów.

Etiologia i patogeneza Choroby Pelizaeusa-Merzbachera typu 1

Patogeneza choroby PMP1 polega na uszkodzeniu i zaniku mieliny występującej w ośrodkowym układzie nerwowym. Ze względu na niedobór białka mieliny, które przewodniczy sygnały nerwowe, dochodzi do zaburzenia przewodzenia impulsów między neuronami. To powoduje różnorodne objawy neurologiczne charakterystyczne dla PMP1, takie jak zaburzenia mowy, problemy z motoryką, drgawki i upośledzenie intelektualne.

W mutacji genu PLP1 leży przyczyna etiologii choroby Pelizaeusa-Merzbachera typu 1.

Patogeneza choroby PMP1 wiąże się z niedoborem białka mieliny, co prowadzi do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

W miarę lepszego zrozumienia etiologii i patogenezy choroby PMP1, badania genetyczne i terapie genowe stają się bardziej obiecujące. Możliwość diagnozowania choroby na podstawie badań genetycznych może umożliwić szybszą identyfikację i leczenie pacjentów z PMP1. Ponadto, terapie genowe, takie jak wprowadzanie zdrowego genu PLP1 do komórek pacjenta, mogą być potencjalnie obiecujące w leczeniu tej choroby.

Etiologia Mutacje w genie PLP1 odpowiedzialnym za produkcję białka mieliny proteolipidowej (PLP)
Patogeneza Niedobór białka mieliny prowadzący do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
Implikacje kliniczne Badania genetyczne i terapie genowe mogą być obiecujące w diagnozowaniu i leczeniu PMP1

Objawy i przebieg choroby Pelizaeusa-Merzbachera typu 1

Objawy choroby Pelizaeusa-Merzbachera typu 1 obejmują:

 • Opóźnienie rozwoju psychoruchowego
 • Dysfunkcję kończyn, taką jak spastyczność mięśni, trudności w zachowaniu równowagi i koordynacji ruchowej
 • Zaburzenia mowy, takie jak niemożność mówienia lub trudności w wymawianiu słów
 • Problemy z połykaniem
 • Nieprawidłowe ruchy gałek ocznych

Przebieg choroby Pelizaeusa-Merzbachera typu 1 może być zróżnicowany. W niektórych przypadkach objawy mogą pojawić się już we wczesnym okresie niemowlęcym, podczas gdy w innych przypadkach mogą wystąpić w wieku przedszkolnym lub szkolnym. Stopniowo obniża się sprawność fizyczna i poznawcza pacjenta, a objawy się nasilają. Zwykle choroba postępuje powoli, powodując trudności w wykonywaniu codziennych czynności. W zaawansowanej fazie choroby pacjent może wymagać stałej opieki i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Rozpoznanie i diagnostyka choroby Pelizaeusa-Merzbachera typu 1

Rozpoznanie i diagnostyka choroby Pelizaeusa-Merzbachera typu 1

Podczas diagnostyki PM1 przeprowadza się szczegółowy wywiad medyczny, w którym uwzględnia się rodzinne występowanie choroby oraz objawy i przebieg choroby u pacjenta. Istotne jest również badanie fizykalne, które może wykazać obecność cech charakterystycznych PM1, takich jak zaburzenia równowagi, spastyczność mięśni, a także opóźnienie rozwoju psychoruchowego u dzieci.

W celu potwierdzenia rozpoznania PM1 wykonuje się różnego rodzaju badania diagnostyczne. Do najważniejszych należy badanie obrazowe układu nerwowego, takie jak rezonans magnetyczny (RM) mózgu i rdzenia kręgowego. Zmiany demielinizacyjne są zazwyczaj widoczne na obrazach RM, które mogą pomóc w potwierdzeniu rozpoznania.

Wyniki badań genetycznych również stanowią ważną część diagnostyki PM1. Analiza genetyczna pozwala na wykrycie mutacji w genie PM1, która jest odpowiedzialna za wystąpienie choroby. Badanie genetyczne ma duże znaczenie dla postawienia rozpoznania, a także dla potwierdzenia obecności choroby u innych członków rodziny, którzy mogą być nosicielami mutacji genetycznej.

Badania obrazowe i elektrofizjologiczne w chorobie Pelizaeusa-Merzbachera typu 1

Badania obrazowe

Badania obrazowe

Badania obrazowe stanowią ważne narzędzie w diagnostyce PMD1. Jednym z najczęściej stosowanych jest rezonans magnetyczny (MRI), który pozwala na dokładne zobrazowanie struktury mózgu i rdzenia kręgowego. W przypadku PMD1, obraz MRI może wykazać atrofię mózgu oraz nieprawidłowości w płatach potylicznych i zaemocjonalnych. Ponadto, MRI może również pomóc w wykluczeniu innych przyczyn podobnych objawów neurologicznych.

Badania elektrofizjologiczne

Badania elektrofizjologiczne, takie jak elektromiografia (EMG) i potencjały wywołane, mogą być wykorzystane do oceny funkcji mięśni i przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. EMG polega na umieszczeniu cienkich igieł w mięśnie, co pozwala na rejestrowanie aktywności elektrycznej mięśni w odpoczynku i podczas ruchu. U pacjentów z PMD1, EMG może wykazać znaczne osłabienie mięśniowe i zmniejszenie rejestrowanej aktywności elektrycznej. Potencjały wywołane to badanie, które ocenia funkcję nerwów, mierząc czas, jaki nerw potrzebuje na przewodzenie impulsu elektrycznego.

Wniosek, badania obrazowe i elektrofizjologiczne odgrywają kluczową rolę w diagnozowaniu i ocenie choroby Pelizaeusa-Merzbachera typu 1. MRI pozwala na dokładne zobrazowanie struktury mózgu i rdzenia kręgowego, podczas gdy badania elektrofizjologiczne pozwalają na ocenę funkcji mięśni i przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. W połączeniu, te badania mogą dostarczyć istotnych informacji, które pomogą w ustaleniu diagnozy i odpowiednim zarządzaniu pacjentem z PMD1.

Postępowanie terapeutyczne w przypadku Choroby Pelizaeusa-Merzbachera typu 1

Postępowanie terapeutyczne w przypadku Choroby Pelizaeusa-Merzbachera typu 1

Główne metody terapeutyczne stosowane w chorobie Pelizaeusa-Merzbachera typu 1 obejmują:

 1. Fizjoterapia: Regularne zajęcia z fizjoterapeutą są kluczowe dla utrzymania sprawności fizycznej pacjenta. Ćwiczenia mają na celu wzmocnienie mięśni, poprawę równowagi i koordynacji oraz utrzymanie zakresu ruchu w stawach. Ważne jest, aby dostosować program fizjoterapii do indywidualnych możliwości i potrzeb pacjenta.
 2. Terapia farmakologiczna: W niektórych przypadkach może być zastosowana farmakoterapia w celu łagodzenia objawów, takich jak drgawki, sztywność mięśniowa i ból. Chociaż nie istnieje specyficzny lek na chorobę Pelizaeusa-Merzbachera typu 1, lekarz może przepisać leki przeciwdrgawkowe, leki przeciwbólowe lub leki przeciwzapalne w zależności od potrzeb pacjenta.
 3. Kontrola objawów i opieka wielodyscyplinarna: Ze względu na różnorodne objawy i trudności w funkcjonowaniu, pacjenci z chorobą Pelizaeusa-Merzbachera typu 1 mogą wymagać wsparcia różnych specjalistów medycznych. Wsparcie psychologiczne, opieka paliatywna, rehabilitacja zawodowa i opieka społeczna mogą odgrywać kluczową rolę w poprawie jakości życia pacjenta i pomocy w radzeniu sobie z chorobą.

Ważne jest, aby terapia była prowadzona przez doświadczonych specjalistów, odpowiednio dopasowana do indywidualnych potrzeb pacjenta i uzupełniona o regularne kontrole medyczne w celu monitorowania postępów i odpowiedniego dostosowania postępowania terapeutycznego.

Profilaktyka i zapobieganie Choroby Pelizaeusa-Merzbachera typu 1

Choroba Pelizaeusa-Merzbachera typu 1 to dziedziczna choroba neurodegeneracyjna, która prowadzi do poważnych zaburzeń demielinizacyjnych. Profilaktyka i zapobieganie tej chorobie mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia objawów i opóźnienie postępu choroby. Istnieją kilka ważnych strategii profilaktycznych, które mogą pomóc w zapobieganiu Chorobie Pelizaeusa-Merzbachera typu 1.

1. Badania genetyczne: Jedną z głównych strategii profilaktycznych jest przeprowadzenie badań genetycznych u rodziców, którzy są nosicielami mutacji odpowiedzialnej za Chorobę Pelizaeusa-Merzbachera typu 1. Badanie genetyczne pozwala zidentyfikować ryzyko dziedziczenia choroby przez potomstwo i ułatwia podejmowanie odpowiednich kroków profilaktycznych.

2. Konsultacje genetyczne: Osoby z rodzinami, w których występuje Choroba Pelizaeusa-Merzbachera typu 1, powinny skonsultować się z genetykiem, aby omówić ryzyko dziedziczenia choroby oraz możliwe strategie profilaktyczne. Konsultacje genetyczne mogą pomóc w dokładnym zrozumieniu dziedziczenia choroby i podjęciu odpowiednich działań.

 1. 3. Monitorowanie zdrowia: Regularne monitorowanie zdrowia osób z ryzykiem dziedziczenia Choroby Pelizaeusa-Merzbachera typu 1 jest kluczowe. Badania neurologiczne, analizy obrazowe mózgu i testy psychologiczne mogą pomóc w identyfikacji wczesnych objawów choroby i umożliwiać szybkie rozpoczęcie leczenia.
 2. 4. Leczenie objawowe: W przypadku potwierdzenia diagnozy Choroby Pelizaeusa-Merzbachera typu 1, istnieją różne opcje leczenia objawowego, które mogą pomóc w kontrolowaniu i łagodzeniu objawów. Wczesne rozpoczęcie leczenia może wpływać na długoterminowe rokowanie pacjenta.

Aby uniknąć ryzyka dziedziczenia Choroby Pelizaeusa-Merzbachera typu 1, ważne jest, aby współpracować z lekarzem, zdobywać wiedzę na temat dziedziczenia choroby oraz regularnie monitorować zdrowie. Wczesne interwencje i odpowiednie leczenie mogą pomóc w zapobieganiu postępowi choroby i poprawie jakości życia pacjenta.

Rokowanie i powikłania choroby Pelizaeusa-Merzbachera typu 1

Osoby z PML1 doświadczają postępującej utraty zdolności motorycznych, trudności z mówieniem oraz problemów ze wzrokiem i słuchem. Mogą również pojawić się zaburzenia poznawcze i opóźnienie umysłowe. Warunki te prowadzą do znacznego upośledzenia funkcji życiowych i zwiększonego ryzyka komplikacji. Często wymagana jest pomoc z zakresu opieki paliatywnej i rehabilitacji.

Powikłania choroby Pelizaeusa-Merzbachera typu 1

Choroba Pelizaeusa-Merzbachera typu 1 jest powiązana z różnymi powikłaniami, które wpływają na jakość życia pacjentów. Niektóre z tych powikłań obejmują:

 • Spastičność mięśni – występuje u większości pacjentów i prowadzi do sztywności mięśni, trudności w poruszaniu się i utrudnienia w wykonywaniu codziennych czynności
 • Epilepsja – ponad połowa pacjentów z PML1 doświadcza napadów padaczkowych, które mogą dodatkowo pogorszyć funkcjonowanie
 • Problemy z oddychaniem – choroba postępuje i ostatecznie prowadzi do powikłań oddechowych, takich jak duszność i trudności w oddychaniu, co może wymagać zastosowania wsparcia oddechowego, takiego jak respirator
 • Zaburzeniac funkcji poznawczych – pogorszenie funkcji poznawczych może prowadzić do trudności w uczeniu się, pamięci i rozumieniu

Pacjenci z PML1 wymagają kompleksowej opieki medycznej i współpracy wielu specjalistów, takich jak neurologowie, pulmonolodzy, terapeuci zajęciowi i opiekunowie paliatywni, którzy pomagają im radzić sobie z powikłaniami i poprawić jakość życia. Mimo że rokowanie jest poważne, odpowiednia opieka i leczenie mogą pomóc w łagodzeniu objawów i spowolnieniu postępu choroby.

Badania nad chorobą Pelizaeusa-Merzbachera typu 1

 • Genetyczne badania: Aby zidentyfikować przyczynę choroby Pelizaeusa-Merzbachera typu 1, badania genetyczne są niezwykle ważne. Gen MUTATIONAL, odpowiedzialny za tę chorobę, został zidentyfikowany. Badania genetyczne pozwalają określić, czy osoba jest nosicielem wrodzonych mutacji w tym genie.
 • Badania obrazowe: W celu oceny zmian strukturalnych w mózgu pacjentów z chorobą Pelizaeusa-Merzbachera typu 1 stosuje się badania obrazowe, takie jak rezonans magnetyczny (MRI). Te badania pomagają w diagnozowaniu choroby, a także w monitorowaniu postępów choroby i ocenie skuteczności leczenia.

Badania nad chorobą Pelizaeusa-Merzbachera typu 1 koncentrują się na zrozumieniu molekularnych podstaw choroby, odkryciu nowych terapeutycznych celów leków oraz opracowywaniu nowych metod leczenia. To kluczowe, aby kontynuować badania, aby poprawić diagnozę, leczenie i jakość życia pacjentów dotkniętych tą chorobą.

Written by
Andrzej Fal, Prof. h.c., MD, PhD, MBA, FAAAAI
Andrzej Fal, Prof. h.c., MD, PhD, MBA, FAAAAI
Andrzej Fal jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego. Posiada uprawnienia pedagogiczne w zakresie alergologii, chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego. Odbył studia podoktorskie na Johns' Hopkins University w Baltimore, USA. Odbył także szkolenie w National Heart and Lung Institute w Londynie.
MEDICAL