Astma wysiłkowa – przyczyny, objawy i leczenie

Astma wywołana wysiłkiem fizycznym, zwana również astmą wysiłkową, jest jednym z rodzajów astmy, której występowanie może być związane ze wzmożoną aktywnością fizyczną. Jest to przewlekła choroba układu oddechowego, która charakteryzuje się skurczem oskrzeli, prowadzącym do duszności i duszności wysiłkowej.

Przyczyną astmy wysiłkowej jest zazwyczaj reakcja alergiczna na bodźce, takie jak pyłki roślin, zanieczyszczenia powietrza lub czynniki zimowe. Podczas wysiłku fizycznego nasilenie oddychania powoduje zmianę temperatury i wilgotności powietrza w drogach oddechowych, co może prowokować skurcz oskrzeli. Osoby, które cierpią na astmę wysiłkową, mogą doświadczać duszności, kaszlu i świszczącego oddechu podczas intensywnego wysiłku.

 • Niektóre z najważniejszych objawów astmy wysiłkowej obejmują:
  • Duszność podczas lub po wysiłku
  • Świszczący oddech
  • Kaszl
  • Skurcze w klatce piersiowej

Diagnoza astmy wysiłkowej opiera się na obserwacji objawów u pacjenta oraz przeprowadzaniu odpowiednich badań. Istnieją różne metody leczenia astmy wysiłkowej, które mogą pomóc w kontrolowaniu objawów i poprawie jakości życia pacjenta. Leczenie może obejmować stosowanie inhalatorów z lekami rozszerzającymi oskrzela, takimi jak beta2-mimetyki, które pomagają łagodzić duszność i skurcz oskrzeli.

W przypadku astmy wysiłkowej ważne jest również unikanie czynników mogących prowokować objawy, takich jak alergeny, zanieczyszczenia powietrza i ekstremalne warunki pogodowe. Regularna aktywność fizyczna z odpowiednim rozgrzewaniem i stopniowym zwiększaniem intensywności może również pomóc w zwiększeniu wytrzymałości płuc i zmniejszeniu ryzyka wystąpienia objawów astmy wysiłkowej.

Co to jest astma wywołana wysiłkiem fizycznym?

Astma wywołana wysiłkiem fizycznym, nazywana również astmą wysiłkową, to rodzaj astmy, która występuje w wyniku aktywności fizycznej. Osoby z astmą wysiłkową doświadczają objawów takich jak duszność, świsty w klatce piersiowej, kaszel i zawroty głowy podczas wykonywania ćwiczeń lub innych fizycznych aktywności.

Astma wywołana wysiłkiem fizycznym jest spowodowana skurczem mięśni oskrzeli w reakcji na intensywny wysiłek fizyczny. Wzmożona aktywność fizyczna powoduje zwiększone oddychanie i przepływ powietrza przez oskrzela. U osób z astmą wysiłkową mięśnie oskrzeli reagują na ten wzrost przepływu powietrza, co prowadzi do zwężenia dróg oddechowych i trudności z oddychaniem.

Potencjalne przyczyny i czynniki ryzyka astmy wywołanej wysiłkiem fizycznym
 • Alergia na alergeny powietrza, takie jak pyłki, kurz i zanieczyszczenia
 • Nadmierne wysiłek fizyczny, zwłaszcza w chłodnym powietrzu
 • Złe warunki atmosferyczne, takie jak niska temperatura, wilgoć i zanieczyszczenia powietrza
 • Genetyczna predyspozycja do astmy
 • Środowisko zanieczyszczone dymem papierosowym lub innymi drażniącymi substancjami
 • Choroby dróg oddechowych, takie jak infekcje górnych dróg oddechowych
 • Niska lub słaba kondycja fizyczna

Diagnoza astmy wywołanej wysiłkiem fizycznym jest oparta na dokładnym wywiadzie medycznym, ocenie objawów oraz testach diagnostycznych, takich jak test spirometryczny i test wysiłkowy. Leczenie może obejmować stosowanie leków przeciwwskazujących przed wysiłkiem, zwiększenie kondycji fizycznej i unikanie czynników wywołujących. Osoby z astmą wysiłkową powinny również być regularnie kontrolowane przez lekarza w celu monitorowania i dostosowania leczenia.

Objawy astmy wysiłkowej

Objawy astmy wysiłkowej

Typowy atak astmy wysiłkowej może trwać od kilku minut do kilkunastu godzin. Objawy mogą się pogorszyć w zimnym lub suchym powietrzu, podczas wysiłku na pusty żołądek lub w przypadku braku odpowiedniego rozgrzewki przed wysiłkiem.

Dolegliwości osoby z astmą wysiłkową mogą się różnić w zależności od stopnia choroby. U niektórych osób może występować tylko lekka duszność, podczas gdy u innych może dochodzić do drastycznego zmniejszenia zdolności do wysiłku i prowadzić do konieczności przerwania aktywności fizycznej.

Objawy astmy wysiłkowej Częstość występowania
Duszność Występuje u większości osób z astmą wysiłkową
Kaszel Występuje u większości osób z astmą wysiłkową
Świszczący oddech Występuje u większości osób z astmą wysiłkową
Ucisk w klatce piersiowej Występuje u większości osób z astmą wysiłkową
Zmęczenie Może wystąpić u niektórych osób z astmą wysiłkową

Astma wysiłkowa jest spowodowana nadreaktywnością oskrzeli na fizyczny wysiłek. Objawy tej choroby mogą obejmować duszność, kaszel, świszczący oddech oraz uczucie ucisku w klatce piersiowej. Atak astmy wysiłkowej może trwać od kilku minut do kilkunastu godzin. Przerwanie aktywności fizycznej może być konieczne w przypadku drastycznego zmniejszenia zdolności do wysiłku.

Przyczyny astmy wysiłkowej

Przyczyny astmy wysiłkowej

 1. Czynniki genetyczne: Badania wykazały, że istnieje pewne ryzyko dziedziczne związane z astmą wysiłkową. Osoby mające bliskiego krewnego cierpiącego na astmę wysiłkową mają większe prawdopodobieństwo również rozwinąć tę postać astmy.
 2. Ćwiczenia fizyczne: Wysiłek fizyczny jest głównym czynnikiem wywołującym objawy astmy wysiłkowej. Podczas intensywnego wysiłku organizm przeżywa zwiększony stres, który może prowadzić do skurczu mięśni oskrzeli i zapalenia w drogach oddechowych.
 3. Warunki środowiskowe: Czynniki środowiskowe, takie jak zimne powietrze, wilgotność, zanieczyszczenia powietrza, pyłki roślinne, mogą również wywoływać objawy astmy wysiłkowej u osób podatnych.

Aby zdiagnozować astmę wysiłkową, ważne jest prowadzenie szczegółowego wywiadu medycznego i przeprowadzenie testów diagnostycznych. Po ustaleniu diagnozy lekarz może zalecić odpowiednie leczenie, które może obejmować leki rozszerzające oskrzela i/lub leki przeciwzapalne. Ważne jest również zapobieganie objawom poprzez unikanie czynników wywołujących oraz odpowiednie ograniczanie aktywności fizycznej, aby kontrolować astmę wysiłkową.

Diagnoza astmy wysiłkowej

Podczas diagnozy astmy wysiłkowej lekarz może przeprowadzić różne testy, aby potwierdzić obecność tej choroby. Jednym z takich testów jest test wysiłkowy, który polega na monitorowaniu reakcji organizmu na wysiłek fizyczny, np. biegniecie na bieżni. Test ten może obejmować ocenę przepływu powietrza w płucach przed i po wysiłku oraz rejestrowanie objawów astmy, takich jak duszność i kaszel.

 • Diagnoza astmy wysiłkowej może również obejmować wykonanie spirometrii, która pozwala na ocenę objętości i przepływu powietrza w płucach.
 • Lekarz może zalecić również badanie poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu. Wyższy poziom tlenku azotu może wskazywać na obecność astmy.
 • Dodatkowo, lekarz może zlecić wykonanie badań krwi, takich jak badanie eozynofilów, które mogą wykazać obecność stanu zapalnego charakterystycznego dla astmy.

Pamiętaj, że diagnoza astmy wysiłkowej powinna być ustalona przez lekarza na podstawie kompleksowej oceny objawów, historii medycznej i wyników badań. Jeżeli masz podejrzenia dotyczące astmy wysiłkowej, skonsultuj się z lekarzem, który przeprowadzi odpowiednie testy i zaleci odpowiednie leczenie.

Leczenie astmy wysiłkowej

Pierwszym krokiem w leczeniu astmy wysiłkowej jest diagnoza i ocena stopnia choroby. Lekarze zwykle wykonują testy spirometryczne, które mierzą pojemność płuc i przepływ powietrza. Na podstawie tych wyników można określić stopień nasilenia astmy wysiłkowej i dostosować odpowiednie leczenie.

 • Podstawowym leczeniem astmy wysiłkowej są leki rozszerzające oskrzela zwane beta-agonistami. Są one w formie inhalacji i stosuje się je przed wysiłkiem fizycznym w celu zapobiegania napadom astmy.
 • W niektórych przypadkach lekarze mogą zalecić również stosowanie leków przeciwzapalnych, takich jak kortykosteroidy, które zmniejszają stan zapalny oskrzeli. Te leki są stosowane zarówno przed wysiłkiem, jak i w okresach przewlekłych, aby kontrolować astmę wysiłkową.
 • Ważne jest również unikanie czynników, które mogą nasilać objawy astmy wysiłkowej, takich jak zimne powietrze, alergeny czy dym papierosowy. Pacjenci powinni również regularnie monitorować swoje objawy astmy i przestrzegać zaleceń lekarza.

W przypadkach, gdy leczenie farmakologiczne nie jest skuteczne, lekarze mogą zalecić terapię immunologiczną, która polega na regularnym podawaniu alergenów, aby wzmocnić odporność organizmu na dany czynnik wywołujący astmę wysiłkową. Jednak ta metoda leczenia jest stosowana tylko u pacjentów, u których diagnoza alergii została potwierdzona przez badania skórne lub testy krwi.

Podsumowując, leczenie astmy wysiłkowej polega na stosowaniu leków rozszerzających oskrzela przed wysiłkiem fizycznym oraz leków przeciwzapalnych w celu kontrolowania stanu zapalnego oskrzeli. Ważne jest również unikanie czynników, które mogą nasilać objawy astmy wysiłkowej. W przypadkach opornych na leczenie farmakologiczne, terapia immunologiczna może być skutecznym rozwiązaniem. W każdym przypadku ważne jest prowadzenie regularnej kontroli u lekarza i monitorowanie objawów astmy wysiłkowej.

Ważne wskazówki dla osób z astmą wysiłkową

 1. Regularne przyjmowanie leków przeciwastmatycznych: Przed rozpoczęciem aktywności fizycznej ważne jest, aby regularnie przyjmować leki przeciwastmatyczne zgodnie z zaleceniem lekarza. Przestrzeganie planu leczenia może pomóc w kontrolowaniu objawów astmy wysiłkowej.
 2. Przedtreningowe rozgrzewanie: Zanim rozpoczniesz intensywną aktywność fizyczną, warto rozpocząć od krótkiego, łagodnego rozgrzewania. Może to pomóc w ograniczeniu ryzyka wystąpienia objawów astmy.
 3. Unikanie wywołujących czynników: W przypadku astmy wysiłkowej ważne jest unikanie czynników, które mogą wywoływać objawy. Należy unikać zimnego powietrza, wysokiej wilgotności powietrza oraz substancji drażniących, takich jak dym papierosowy czy silne zapachy.
 4. Kontrola tempo aktywności: Ważne jest, aby kontrolować tempo aktywności fizycznej i nie forsować swojego organizmu. Stopniowe zwiększanie intensywności treningu może pomóc w uniknięciu nagłych objawów astmy.
 5. Zawsze miej przy sobie leki: Przed rozpoczęciem aktywności fizycznej warto mieć przy sobie leki przeciwastmatyczne w celu natychmiastowego użycia w przypadku wystąpienia objawów astmy. Przygotuj sobie specjalny woreczek lub nerkę, gdzie będziesz przechowywać leki w łatwo dostępnym miejscu.

Pamiętaj, że astma wysiłkowa nie jest przeszkodą w prowadzeniu aktywnego trybu życia. Przestrzeganie tych wskazówek może pomóc w minimalizacji ryzyka wystąpienia objawów astmy podczas wysiłku fizycznego i pozwoli cieszyć się różnorodnością aktywności sportowych.

Ćwiczenia fizyczne dla osób z astmą wysiłkową

Osoby z astmą wysiłkową często obawiają się wykonywania ćwiczeń fizycznych ze względu na obawy o wywołanie napadu astmy. Jednak regularne ćwiczenia fizyczne są bardzo ważne dla utrzymania zdrowia i poprawy sprawności fizycznej. Istnieje wiele rodzajów ćwiczeń, które mogą być korzystne dla osób z astmą wysiłkową.

Jednym z najważniejszych elementów treningu dla osób z astmą wysiłkową jest odpowiednie rozgrzewanie przed ćwiczeniami. Rozgrzewka powinna obejmować lekkie ćwiczenia aerobowe, takie jak marsz lub bieg na miejscu, które pomogą przygotować płuca i mięśnie do wysiłku. Ważne jest również, aby wykonywać ćwiczenia oddechowe, które pomogą kontrolować oddychanie i uniknąć duszności.

 • Ćwiczenia aerobowe: Do polecanych ćwiczeń aerobowych dla osób z astmą wysiłkową należą jazda na rowerze, pływanie, nordic walking i jogging. Ważne jest, aby wybierać niskowysiłkowe formy aktywności i stopniowo zwiększać intensywność treningu w miarę polepszania wydolności.
 • Ćwiczenia siłowe: Ćwiczenia siłowe mogą pomóc w wzmocnieniu mięśni oddechowych, co może poprawić funkcję płuc. Polecane ćwiczenia to między innymi kalistenika, ćwiczenia z własnym ciężarem ciała i trening na siłowni. Ważne jest, aby wykonywać ćwiczenia w sposób kontrolowany i pamiętać o regularności treningu.
 • Ćwiczenia rozciągające: Ćwiczenia rozciągające mogą pomóc w utrzymaniu dobrej elastyczności mięśni i stawów. Stosowanie technik rozciągających może również pomóc w zachowaniu prawidłowej postawy ciała i zmniejszeniu ryzyka kontuzji. Polecane formy aktywności to joga, pilates i stretching.

Ważnym elementem ćwiczeń dla osób z astmą wysiłkową jest obserwacja reakcji organizmu na wysiłek fizyczny. Jeśli podczas treningu występują nasilające się objawy astmy, takie jak duszność, kaszel lub świszczący oddech, należy przerwać ćwiczenia i skonsultować się z lekarzem.

Preparaty do inhalacji w astmie wysiłkowej

Preparaty do inhalacji stosowane w leczeniu astmy wysiłkowej można podzielić na dwie kategorie: leki rozszerzające oskrzela i leki przeciwzapalne. Leki rozszerzające oskrzela, takie jak beta-mimetyki, działają na mięśnie oskrzelowe, powodując ich rozkurcz i poprawiając przepływ powietrza. Leki te można stosować zarówno jako profilaktyczne przed wysiłkiem fizycznym, jak i w przypadku wystąpienia duszności podczas aktywności.

 • Szybko działające beta-mimetyki: Są to leki, które rozkurczają mięśnie oskrzelowe w ciągu kilku minut po inhalacji. Działają one szybko i są skuteczne w przypadku wystąpienia duszności, ale nie są zalecane jako profilaktyka przed wysiłkiem fizycznym.
 • Długodziałające beta-mimetyki: Są to leki, które rozkurczają mięśnie oskrzelowe i działają przez dłuższy czas, utrzymując drogi oddechowe otwarte przez kilka godzin. Działają one skutecznie jako profilaktyka przed wysiłkiem fizycznym i mogą być stosowane codziennie.

Leki przeciwzapalne są również ważne w leczeniu astmy wysiłkowej. Działa on na zmniejszenie stanu zapalnego w drogach oddechowych, co pomaga zmniejszyć skurcze mięśniowe i łagodzić objawy. Najczęściej stosowanymi lekami przeciwzapalnymi są kortykosteroidy wziewne, które są skuteczne w kontrolowaniu astmy wysiłkowej i mogą być stosowane zarówno jako profilaktyka przed wysiłkiem fizycznym, jak i codziennie, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Leki rozszerzające oskrzela Leki przeciwzapalne
– Szybko działające beta-mimetyki
– Długodziałające beta-mimetyki
– Kortykosteroidy wziewne

Pomoce dla osób z astmą wysiłkową

 1. Stosowanie leków przed wysiłkiem – przed rozpoczęciem wysiłku, osoby z astmą wysiłkową powinny skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia odpowiedniego leczenia. Leki przeciwdrgawkowe lub rozszerzające oskrzela mogą być przyjmowane w celu złagodzenia objawów astmy podczas aktywności fizycznej.
 2. Regularna aktywność fizyczna – paradoksalnie, regularna aktywność fizyczna może pomóc w zmniejszeniu objawów astmy wysiłkowej. Systematyczne, umiarkowane ćwiczenia mogą poprawić kondycję płuc i zmniejszyć reakcję oskrzeli na wysiłek.
 3. Monitorowanie poziomów zanieczyszczeń powietrza – osoby z astmą wysiłkową powinny unikać wysiłku w miejscach o wysokim poziomie zanieczyszczeń powietrza, takich jak ruchliwe ulice czy przemysłowe obszary. Monitorowanie jakości powietrza w danym miejscu może pomóc w unikaniu sytuacji, które mogą pogorszyć objawy astmy.

Ważne jest, aby osoby z astmą wysiłkową współpracowały z lekarzem w celu ustalenia odpowiedniego planu leczenia i zarządzania swoim stanem. Regularne badania kontrolne, dostosowanie leków do indywidualnych potrzeb oraz stosowanie się do zaleceń lekarza mogą pomóc w utrzymaniu dobrego samopoczucia i minimalizowaniu objawów astmy wysiłkowej.

Written by
Andrzej Fal, Prof. h.c., MD, PhD, MBA, FAAAAI
Andrzej Fal, Prof. h.c., MD, PhD, MBA, FAAAAI
Andrzej Fal jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego. Posiada uprawnienia pedagogiczne w zakresie alergologii, chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego. Odbył studia podoktorskie na Johns' Hopkins University w Baltimore, USA. Odbył także szkolenie w National Heart and Lung Institute w Londynie.
MEDICAL