Uwaga!!! Udzielamy odpisu we wpłatach na PFRON ! Obecnie jego wysokość to 60%  Uwaga!!! Udzielamy odpisu we wpłatach na PFRON ! Obecnie jego wysokość to 60% Uwaga!!! Udzielamy odpisu we wpłatach na PFRON ! Obecnie jego wysokość to 60%  Uwaga!!! Udzielamy odpisu we wpłatach na PFRON ! Obecnie jego wysokość to 60%  Uwaga!!! Udzielamy odpisu we wpłatach na PFRON !

Zmiany w przepisach badań kierowców

 

 Zmiany w przepisach dot. badań kierowców!

 

    Od dnia 20 lipca 2014 weszły w życie 2 nowe przepisy określające warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierowców.


1. Badania lekarskie


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców - określa warunki, tryb i zakres badań lekarskich, konsultacji i pomocniczych badań diagnostycznych. Wskazuje też jednostki uprawnione do przeprowadzania tych badań, do szkolenia lekarzy w zakresie badań kierowców, a także wzory dokumentów i wysokości opłat za badania.


- opłata za badanie lekarskie wynosi 200 zł. Jeśli osoba badana albo podmiot, który skierował na badanie nie zgadza się z treścią orzeczenia, ponowne badanie również kosztuje 200 zł. (w trybie, o którym mowa w art. 79 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami).


2. Badania psychologiczne


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 16 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia  do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.


- opłata za badanie psychologiczne wynosi 150 zł. Tyle samo –150 zł. – kosztuje też ponowne badanie przeprowadzane na podstawie art. 84 ust. 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami (jeśli osoba badana lub podmiot, który kieruje na badania nie zgadza się z treścią orzeczenia psychologicznego i występują z wnioskiem o ponowne badanie).
    

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia  do kierowania pojazdami i kierowców.   POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 16 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia  do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.   POBIERZ