Uwaga!!! Udzielamy odpisu we wpłatach na PFRON ! Obecnie jego wysokość to 60%  Uwaga!!! Udzielamy odpisu we wpłatach na PFRON ! Obecnie jego wysokość to 60% Uwaga!!! Udzielamy odpisu we wpłatach na PFRON ! Obecnie jego wysokość to 60%  Uwaga!!! Udzielamy odpisu we wpłatach na PFRON ! Obecnie jego wysokość to 60%  Uwaga!!! Udzielamy odpisu we wpłatach na PFRON !

Badania kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

 

Z przyjemnością informujemy, że Poznański Ośrodek Medycyny Pracy „MEDICAL” posiada uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych wraz z wydaniem orzeczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  19 grudnia 2013 r.  w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
W skład badania wchodzą:

  • Badanie lekarskie ogólne przez uprawnionego lekarza medycyny pracy
  • Badanie specjalistyczne:

- okulistyczne
- psychiatryczne
- inne badania specjalistyczne i pomocnicze w przypadku stwierdzenia przez uprawnionego  
  lekarza, że są one niezbędne do prawidłowej oceny  stanu zdrowia pacjenta

  • Badanie psychologiczne

Wykonujemy również

  • badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń zgodnie z: Ustawą z dn. 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz z Rozporządzeniem z dn. 6 maja 2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.
  • badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o licencję zabezpieczenia technicznego.


Uwaga! Pracodawcy zlecający przeprowadzenie  badań kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej otrzymają odpis we wpłatach na PFRON!