Uwaga!!! Udzielamy odpisu we wpłatach na PFRON ! Obecnie jego wysokość to 60%  Uwaga!!! Udzielamy odpisu we wpłatach na PFRON ! Obecnie jego wysokość to 60% Uwaga!!! Udzielamy odpisu we wpłatach na PFRON ! Obecnie jego wysokość to 60%  Uwaga!!! Udzielamy odpisu we wpłatach na PFRON ! Obecnie jego wysokość to 60%  Uwaga!!! Udzielamy odpisu we wpłatach na PFRON !

Laboratorium analityczne

 

Laboratorium Analityczne Medical rozpoczęło swoją działalność w 2003 roku. Świadczy usługi diagnostyczne dla mieszkańców Poznania i Wielkopolski.

W laboratorium wszystkie badania objęte są wewnętrzną kontrolą jakości prowadzoną zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Poddajemy się również zewnętrznej kontroli jakości w Powszechnym Programie Oceny Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych, który prowadzony jest przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.

Wysoką jakość naszych usług gwarantujemy między innymi poprzez wykwalifikowaną i dobrze przygotowaną zawodowo kadrę diagnostów laboratoryjnych. Wszystkie analizatory posiadają wymagane w Polsce certyfikaty.

Laboratorium pracuje w systemie zamkniętym pobierania krwi, którego stosowanie świadczy o nowoczesności placówki i przestrzeganiu najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa dla pacjentów i personelu.

Zapraszamy do galerii laboratorium analitycznego 

Laboratorium świadczy usługi diagnostyczne:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 14.35


Nasz personel:

  • diagnosta laboratoryjny mgr Hanna Piątek - Kierownik
  • diagnosta laboratoryjny mgr Grażyna Zjeżdżałka
  • starszy technik analityki Iwona Januchowska


    Oznaczanie poziomu hormonów             Wykonywanie badań morfologii krwi                  Oglądanie osadów moczu                              Zespół laboratorium


Nasze urządzenia:


Aparaty do wykonywania analiz
immunologicznych (Immulite)
i biochemicznych (Airone 200 RA)
Aparat do oznaczenia
morfologii krwi
ABX Micros ES-60
Aparat do oznaczenia badań
biochemicznych A-15
Pokój pobrań materiału
do wykonywania analiz